”Sjöfarten saknas i vårbudgeten”

Idag presenterades regeringens vårbudget av finansminister Magdalena Andersson vid en digital pressträff. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Satsningar på sjöfarten lyser med sin frånvaro i regeringens vårbudget, menar företrädare från branschen.

Idag presenterades regeringens vårändringsbudget som omfattar cirka 45 miljarder kronor. Föreningen Svensk Sjöfart har tittat närmare på den och konstaterar att den innehåller satsningar och åtgärder för att minska coronapandemins effekter på samhället, och på en grön ekonomisk återstart. Bland annat får godstransporter på järnväg en miljökompensation som regeringen menar kan bidra till överflyttning från väg till järnväg.

Men sjöfarten saknas i budgeten, tycker Svensk Sjöfart. Detta trots att sjöfarten transporterar 90 procent av all import och export (och dessutom cirka 30 miljoner passagerare ett vanligt år).

Svensk Sjöfarts vd Rikard Enström är kritisk.

Annons

– Det är klokt att i detta läge prioritera vård, vaccination och jobb. Vad som glöms bort är tyvärr att transporter krävs för att kunna producera och sälja varor inom och utom Sverige, säger han i ett pressmeddelande.

”Vad som glöms bort är att transporter behövs för att kunna producera och sälja varor”

Han påpekar att regeringen tidigare haft ambitionen att använda sjöfarten mer, och att verka för en överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart, men att detta inte syns i vårbudgeten. Han ifrågasätter att Sjöfartsverket inte ens kompenseras för det faktum att man inte kan dra ner på utgifterna när intäkterna kraftigt minskat under pandemin.

För att stärka sjöfartens konkurrenskraft föreslår Svensk Sjöfart bland annat att anslagen till Sjöfartsverket höjs.

– Den största förhoppningen är att vi får se åtgärder som stärker sjöfartens konkurrenskraft redan i infrastrukturpropositionen. Framöver hoppas vi att regeringen lyssnar till industrin, lyssnar till Sjöfartsverket och lyssnar till den maritima näringen, säger Rikard Engström.