Sjöfartscollege ny certifiering för gymnasieskolor

Med certifieringen sjöfartscollege hoppas branschen kunna locka fler till sjöfartsgymnasierna. Illustration: Jenny Wik

Sjöfartscollege är en ny certifiering som ska synka och kvalitetssäkra sjöfartsgymnasierna i landet. Avtalet har nyligen skrivits under och de första skolorna kommer kunna ansöka om att bli certifierade om ett par år.

En av de större nyheterna inom sjöfartsbranschens utbildningsområde är avtalet om certifieringen Sjöfartscollege, som ska kvalitetssäkra de gymnasiala utbildningarna. 

Avtalet är resultatet av ett samarbete mellan Seko sjöfolk, Sjöfartens Arbetsgivareförbund SARF och Transportföretagen. Överenskommelsen skrevs under före jul och kommer att göra stor skillnad för sjöfartsutbildningarna.

I dag finns gymnasial sjöfartsutbildning på åtta skolor i landet, men de har olika upplägg, inriktning och förutsättningar, även vad gäller typ av skolfartyg och praktikplatser. Det gör att eleverna som examineras inte får samma utbildning och erfarenhet. 

Annons

– Det ska inte spela någon roll var du går din utbildning, den ska vara lika bra överallt, säger Kenny Reinhold, ordförande på Seko sjöfolk som är en av initiativtagarna till idén om Sjöfartscollege.

En certifiering av utbildningen innebär en kvalitetsstämpel; en garanti att skolorna uppfyller branschens alla kvalitetskrav.

Det kan till exempel innebära att eleverna garanteras ändamålsenliga skolfartyg att öva på, något som i dag inte kan erbjudas på alla skolor. 

målet är att en certifiering ska öka både attraktionskraften och utbildningskvalitén

Målet är att det ska öka både attraktionskraften och utbildningskvalitén, så att fler elever söker sig till sjöfartsutbildningen på gymnasienivå och de elever som går ut skolan är bättre förberedda på arbetslivet.

Tankarna på att kvalitetssäkra sjöfartsutbildningarna började för något år sedan, när Seko sjöfolk, SARF och Transportföretagen bestämde sig för att gemensamt undersöka formerna för hur en certifiering skulle kunna se ut. Samstämmigheten var stor och ett samarbetsavtal kunde skrivas under strax före jul, berättar Kenny Reinhold:

certifieringen är helt frivillig för skolorna

– Nu arbetar vi med att ta fram de kriterier som behövs för att utbildningarna ska kunna certifieras. Under mars kommer vi hålla informationsmöte för rektorer och yrkeslärare. 

Certifieringen är helt frivillig för skolorna. De som vill kan ansöka om att få sin sjöfartsutbildning certifierad. Då anlitas utomstående och oberoende konsulter för att granska utbildningens olika delar. Om alla krav är uppfyllda får de annonsera sin verksamhet som certifierat Sjöfartscollege.