Sjöfartsrådgivare ska få fler att välja sjövägen

Sjöfartsrådgivaren ska underlätta för företag att välja sjövägen för sina transporter. Foto: Sjöfartsverket

Nu finns en ny tjänst inom Sjöfartsverket – en sjöfartsrådgivare – som ska underlätta för företag att ställa om från land- till sjötransporter.

– Den svenska sjöfarten är en mycket viktig pusselbit i arbetet för att uppnå regeringens klimatpolitiska mål. Men för att uppnå målen måste fler företagare ställa om sina transportkedjor från mindre klimatsmarta alternativ, säger Fredrik Backman som igår utsågs till sjöfartsrådgivare, i ett pressmeddelande.

– Det är i sammanhanget viktigt att att komma ihåg att ett enda normalstort fartyg på Östersjön kan ersätta hela 500 lastbilar. Men också att sjöfarten till skillnad från både det svenska väg- och järnvägsnätet inte lider av någon kapacitetsbrist, fortsätter han.

Sjöfartsrådgivarens uppgift är att aktivt medverka till omställningen från land- till sjötransporter. Fokus ligger framför allt på att hjälpa små och medelstora företag, och arbetet sker i nära samverkan med andra myndigheter och bransch.

Annons

– Vi vill göra det så lätt som möjligt för landets företagare att gå från land- till sjötransporter. Som expertmyndighet på området vill vi nu dela med oss av och stödja förmedlingen av vår och andras kunskap för att förenkla den övergången, säger Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket.

Redan idag svarar de svenska inrikestransporterna för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Därför har riksdagen sedan tidigare fattat beslut om att klimatutsläppen från alla transporter i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030, jämfört med 2010. Samtidigt förväntas mängden gods öka med 65 procent fram till år 2040, enligt beräkningar från Trafikverket.