Sjöfartsstöd ny uppgift för Tomas Abrahamsson

Tomas Abrahamsson är ny ledamot i Delegationen för sjöfartsstöd. Bland en mängd uppdrag som Tomas haft märks ordförande för Seko sjöfolk mellan 1996-2002 och vice ordförande i Seko mellan 2002-2016. Foto: Seko sjöfolk

Regeringen förstärker Delegationen för sjöfartsstöd. Tomas Abrahamsson, ombudsman på Sekos internationella enhet och tidigare ordförande för Seko sjöfolk, är ny ledamot.

Tomas Abrahamsson är förordnad ledamot i två år med början 1 juli i år. Delegationen för sjöfartsstöd avgör som bekant vilka rederier och fartyg som får sjöfartsstöd. En förutsättning för stödet är att rederierna har sjömän anställda för arbete på svenskflaggade fartyg.

Tomas Abrahamsson är glad över förordningen.

Annons

– Det ska bli intressant att följa delegationens arbete inifrån, säger han.

Delegationen för sjöfartsstöd har vid flera tillfällen dragit på sig kritik från både branschen och fackföreningarna för olika beslut. Kritikerna menar att delegationen är allt för snäv i sina bedömningar av vilka fartyg som har rätt till stöd, bland annat har utvidgningen av stödförordningen till att även omfatta specialfartyg fått klen effekt.

”Jag hoppas kunna tillföra sunt förnuft och praktiskt tänkande till arbetet”

– Det är väl allmänt bekant att även jag riktat kritik mot delegationens arbete, säger Tomas Abrahamsson. Jag hoppas kunna tillföra sunt förnuft och praktiskt tänkande till arbetet, jag har över 45 års erfarenhet från sjöfartsbranschen både nationellt och internationellt.

Förutom ordförande i Seko sjöfolk mellan 1996-2002 har Tomas Abrahamsson varit vice ordförande i Seko mellan 2002-2016. Han har även haft ett flertal internationella fackliga uppdrag.

Även Solveig Jansson ny i delegationen. Solveig Jansson är enhetschef för Skatteverket.

Läs även Sjömannens granskning av delegationen för sjöfartsstöds arbete: Ändringen som inte fick effekt, Sigrid förlorade stödet och Regeringen granskar sjöfartsstödet


Den nya sammansättningen av delegation är:

  • Ordförande Charlotta Lindmark, chefsjurist Trafikverket
  • Anders Ljungberg, verksjurist Trafikverket
  • Lisa Lewander, chefsjurist Sjöfartsverket
  • Johan Schelin, professor Stockholms universitet
  • Solveig Jansson, enhetschef Skatteverket
  • Tomas Abrahamsson, ombudsman Seko