Sjöfartsverket inför kritiserad avgiftsmodell

Göteborgs skärgård
Sjöfartsverkets vinstkrav ligger bakom höjda farleds- och lotsavgifter, menar föreningen Svensk Sjöfart. Foto: Göteborgs hamn

Sjöfartsverket går emot en enad bransch och inför den kritiserade avgiftsmodellen vid nyår. Däremot backar verket om förslaget om miljöstyrning.

Den nya avgiftsmodellen införs för att säkerställa en hållbar ekonomi för Sjöfartsverket, skriver verket i ett uttalande. Samtidigt höjs farledsavgifterna med nio procent.

– Vi förstår att Sjöfartsverket måste genomföra höjningar för att rädda sin ekonomi men det går stick i stäv med politikens ambitioner och kommer att få negativa effekter på miljön och sjöfartens konkurrenskraft. Ledande politiker borde reagera när myndigheten tvingas ta beslut som leder precis rakt emot de politiska ambitionerna, säger Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart.

Enligt Sjöfartsverket är målet med den nya avgiftsmodellen att tydliggöra vad avgifterna relaterar till för kostnader, och att skapa en avgiftsmodell som är enklare att förstå.

Annons

Modellen utgår från fartygens nettodräktighet, det vill säga lastutrymmets volym och fartygens förmåga att ta passagerare. Till detta kommer särskilda avgifter för anlöp till hamnar, beredskap för lots, startavgift och tidsbaserad avgift för lotsning.

Remisstiden för Sjöfartsverkets förslag gick ut den 20 oktober. Många tunga remissinstanser är som bekant kritiska till förslaget. Seko sjöfolk avstyrker förslaget i sin helhet eftersom det går emot politikernas mål för sjöfarten och det hållbara samhället.

“Sjöfartsverket har försökt, men inte lyckats, att förklara modellens genialitet för branschen länge”

Svensk Sjöfart ifrågasätter varför en remissprocess ens genomförts när Sjöfartsverket uppenbarligen inte tagit till sig av åsikterna. Konsekvenserna av den nya avgiftsmodellen och de höjda avgifterna kommer att drabba svensk sjöfart och i förlängningen svensk industri såväl på export- som på importsidan, menar föreningen.

– Sjöfartsverket har försökt, men inte lyckats, att förklara modellens genialitet för branschen länge. Vi förutsätter att politiken funderar över hur man ska komma till rätta med Sjöfartsverkets finansiella förutsättningar, uppdrag och om man kan driva verksamheten i linje med den politiska önskan om att avlasta vägarna, säger Rikard Engström.

En skillnad mot tidigare förslag är att Sjöfartsverket kommer att utreda förslaget om miljöstyrning mer. Enligt nya generaldirektören Katarina Norén kommer verket från och med årsskiftet behålla det gamla sättet att räkna.

– Vi kommer inför 2019 tillsammans med sjöfartsnäringen, Sveriges hamnar, Trafikanalys och Fossilfritt Sverige ta fram en alternativ modell för miljöstyrning med mer kraftfull styrningseffekt som stödjer de framtidssatsningar som görs, säger Katarina Norén.

Läs mer: Kritiserad avgiftsmodell slår hårt regionalt