Sjöfartsverket slopar årets avgiftshöjning

Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket. Foto: Niclas Fasth/Sjöfartsverket

Det blir inga avgiftshöjningar för sjöfarten under 2021. Sjöfartsverket har beslutat att slopa dem helt.

Beslutet innebär lättnader motsvarande 125 miljoner kronor. Myndigheten skriver i ett pressmeddelande att man genom detta underlättar för att sjöfartsbranschen ska kunna återhämta sig efter pandemin.

– Många aktörer, inte minst inom passagerartrafiken, har alla haft ett tufft år bakom sig. Vi vill ta ansvar för en fortsatt stark sjöfart, säger Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket, i pressmeddelandet.

”Många aktörer har haft ett tufft år bakom sig”

Avgiftshöjningarna var ursprungligen planerade till 1 januari men har till följd av coronapandemin skjutits upp två gånger. Först till den 1 maj och sedan till den 1 september. Dagens beslut innebär att avgiftshöjningarna för 2021 slopas helt.

Annons

– Som ett av landets tre affärsverk är vi samtidigt medvetna om att när det går bra för sjöfartsbranschen så går det också bra för Sjöfartsverket. Detta eftersom en majoritet av vår verksamhet finansieras av olika intäkter från branschen, säger Katarina Norén.

Sjöfartsverket är till 70 procent finansierat av avgifter. Den största delen av intäkterna, 80 procent, kommer enligt myndigheten från utländska rederier som betalar farledsavgifter och lotsavgifter.

Med dagens beslut tappar Sjöfartsverket på kort sikt 50 miljoner kronor och fortsätter att vara i en tuff ekonomisk situation. Den långsiktiga planen att höja sjöfartens avgifter på ett ansvarsfullt sätt till full kostnadstäckning måste därför fortsätta, enligt myndigheten.

Sjöfartsverkets beslut att slopa årets avgiftshöjning välkomnas av sjöfartsbranschen. Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart, säger i en kommentar på föreningens hemsida att beskedet är ett tydligt signalvärde om att myndigheten ser den situation som sjöfarten befinner sig i och gör vad den kan för att inte förvärra situationen ytterligare.

– Om man vill ha mer sjöfart är det såklart inte rimligt att göra trafikslaget dyrare utan istället bör man göra vad man kan för att stärka sjöfartens konkurrenskraft, säger Rikard Engström.