Sjöfartsverket tar över driften

Matros Jimmy Lundberg och bås Holger Karlsson ombord på isbrytaren Ale förbereder inför bogsering. Foto: Alexander Lindholm

Sjöfartsverket har beslutat att ta hem drift och bemanning av statens fem isbrytare. Sedan 2000 har tjänsten köpts in av en privat aktör. Övergången sker tidigast i maj nästa år.

Läs också: Två veckor genom isen

Drift och bemanning av isbrytarna är idag upphandlad och sköts av Viking Icebreaker. Avtalet löper ut 30 april 2023.

– Vår nuvarande leverantör har gjort ett utmärkt jobb och vi har varit väldigt nöjda. Samtidigt är det nya förutsättningar idag och vi behöver se till helheten, både vad som är bäst för medarbetarna och för Sjöfartsverket, säger Fredrik Backman, rederidirektör i Sjöfartsverket.

Annons

Under den senaste avtalsperioden har isbrytning klassats som en samhällskritisk resurs. Även kringliggande faktorer som IT, miljö och HR har enligt myndigheten förändrats. Och isbrytarna kommer sannolikt att få ett något förändrat uppdrag i framtiden, till exempel genom ökat samarbete med Försvarsmakten. 

– Vår sammanlagda bedömning gör att vi väljer att införliva verksamheten inom vår egen organisation. Avsikten är att erbjuda medarbetare på isbrytarna att fortsätta utvecklas inom vår organisation, säger Fredrik Backman.

På Seko sjöfolks avtalsområde berörs ungefär 70 besättningsmedlemmar på de fem isbrytarna Ale, Atle, Ymer, Oden och Frej. Jimmy Lundberg är sektionsordförande för Seko i Viking Icebreaker.  

– Vår förhoppning är att övergången ska gå smidigt och inte ge några större skillnader på manskapssidan, säger han. 

Än så länge är alltihop i startgroparna, påpekar Jimmy Lundberg. Sjöfartsverket har hållit ett informationsmöte men inte gett några tydliga besked. Sektionen vet än så länge varken när övergången blir eller hur avtalet ska se ut.

– För oss i den fackliga sektionen är det nu viktigt att vara närvarande hela vägen och få ut det bästa möjliga för våra medlemmar. Vi förbereder oss och kommer naturligtvis att samarbeta med Sjöfartsverket så gott vi kan, säger Jimmy Lundberg. 

Jimmy Lundberg är sektionsordförande för Seko i Viking Icebreaker. Foto: Klara Johansson