Sjöfartsverket vill ha fler räddningshelikoptrar

En av Sjöfartsverkets AW139-helikoptrar tränar sjöräddning i mörker. Foto: Sjöfartsverket

Utöka räddningshelikopterflottan med ytterligare tre till fyra helikoptrar och anställ fler besättningar. Det föreslår Sjöfartsverket efter att ha utrett möjligheten att släcka skogsbränder med verkets räddningshelikoptrar.

Efter sommarens skogsbränder gav regeringen i uppdrag åt Sjöfartsverket att utreda förutsättningarna för att verkets räddningshelikoptrar ska kunna användas för att släcka skogsbränder. Räddningshelikoptrarnas huvuduppgift är statlig sjö- och flygräddning i hela Sverige samt den svenska räddningsregionen som sträcker sig över stora delar av Östersjön.

– Vi föreslår att regeringen ger Sjöfartsverket ett utökat uppdrag att stötta de kommunala räddningstjänsterna med resurser för skogsbrandsbekämpning, i kombination med en anslagsfinansierad investering för att kunna köpa in ytterligare tre eller fyra räddningshelikoptrar. På så sätt blir räddningshelikoptrarna i ännu större utsträckning till en stödresurs för samhället vid skogsbränder, fjällräddning, drunkningsolyckor i insjöar och större händelser, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

Fler helikoptrar skulle också innebära att förmågan att stötta Försvarsmakten med flygräddningsresurser förbättras, menar Sjöfartsverket.

Annons

Den nuvarande organisationen utgår från sju helikoptrar fördelade på fem baser.

– I nuläget har vi för få helikoptrar och för glest mellan baserna i norra Sverige för att fullt ut tillgodose Försvarsmaktens behov. Detta förhållande kan förbättras genom vårt förslag som innebär att en sjätte helikopterbas etableras i Norrlands inland, säger Katarina Norén.

Men satsningen kräver mer ekonomiska resurser. En förutsättning för att öka antalet helikoptrar är att de statliga anslagen till Sjöfartsverket också ökar. Investeringen beräknas till cirka 450–600 miljoner kronor.

Att utöka uppdraget utan att tillföra fler resurser och enbart utrusta de nuvarande sju räddningshelikoptrarna för skogsbrandsbekämpning skulle ge negativa konsekvenser för helikoptrarnas huvuduppdrag, sjö- och flygräddning, menar Sjöfartsverket. Förmågan att släcka skogsbränder skulle i så fall vara begränsad till initiala insatser under kort tid för att inte gå ut över huvudsyftet att rädda liv.

– Ett utökat uppdrag till Sjöfartsverket i form av att räddningshelikoptrarna ska kunna användas till skogsbrandsbekämpning kräver att ekonomiska medel i form av anslag skjuts till eftersom det är orimligt att låta sjöfarten, luftfarten samt Försvarsmakten betala för stöd till kommunal räddningstjänst, säger Katarina Norén.


Bakgrundsfakta:

Sjöfartsverket har i dagsläget sju räddningshelikoptrar av typen AW139. Nu föreslår verket en utökning till tio eller elva helikoptrar. Foto: Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar är baserade på fem baser i landet (Säve, Kristianstad, Visby, Norrtälje och Umeå) och är resurser för statlig sjö- och flygräddning för hela det svenska territoriet. De utför uppdrag både över land och över vatten. I Sjöfartsverkets förslag ska man utöka antalet räddningshelikoptrar från sju stycken fördelade på fem baser till sammanlagt tio eller elva helikoptrar fördelade på sex baser.

I november 2011 beslutade riksdagen enhälligt att Sjöfartsverket skulle överta ansvar och drift av räddningshelikopterverksamheten i Sverige. Räddningshelikoptrarna hade från år 2002 fram till 2011 opererats av det privatägda bolaget Norrlandsflyg på uppdrag av Sjöfartsverket. Innan dess hade Försvarsmakten uppdraget att utföra den civila sjö- och flygräddningens helikopterinsatser. Men politiska beslut under 1990- och 2000-talet innebar att Försvarsmaktens möjlighet att stötta det civila samhället med räddningshelikoptrar succesivt har minskat.

Källa: Sjöfartsverket