Sjöfartsverkets nya chef ser framtiden an

Erik Eklund tillträder sin nya tjänst som generaldirektör för Sjöfartsverket 10 juni 2024. Foto: Ulla-Carin Ekblom

Sjöfartsverkets nya generaldirektör Erik Eklund har en lång bakgrund inom sjöfartsområdet. Nu ser han fram emot att ansvara för en stor och viktig del av den svenska infrastrukturen.

– Det känns ansvarsfullt, men det är också mycket glädje och nyfikenhet, säger Erik Eklund när Sjömannen ringer för en pratstund strax innan sin första arbetsdag den 10 juni.

Erik Eklund har lång chefsbakgrund inom sjöfartsområdet, både i privat och offentlig sektor. Han är utbildad civilingenjör inom farkostteknik med inriktning på skeppsbyggnadsteknik och har jobbat på Sjöfartsverket tidigare, på Sjöfartsinspektionen som ansvarig för Skeppstekniska avdelningen, som gick över till Transportstyrelsen. Senast kommer han från ett företag som utvecklar ”flygande” elfärjor, en av dem har nyligen invigts i Stockholms lokaltrafik.

Hur kommer man märka att det sitter en ny generaldirektör på Sjöfartsverket?
–Den första tiden kommer man nog inte märka så mycket. Innan vi gör något behöver jag lära känna organisationen verksamheten på djupet. Man ska inte gå in från sidan och skapa förändring utan underlag.

Annons

Är det något särskilt du redan nu tänkt på behöver förändras?
– Det är klart att en verksamhet alltid måste utvecklas, man kan inte alltid stanna kvar i det gamla. Jag har kanske en känsla för några olika saker som kan bli aktuella att förändra, men jag måste få det belagt först. Ingenting kommer ske i brådrasket.

Frågan om svenskflaggade fartyg tycker Erik Eklund är viktig att lyfta på det allmänna planet, även om han menar att Sjöfartsverket har liten del i påverkan om redarna väljer svensk flagg:

– I ett kris- och beredskapsperspektiv kommer det krävas fler svenskflaggade fartyg i olika segment, för att säkerställa Sveriges handel och livsmedelsförsörjning. Men Sjöfartsverket kan inte göra så mycket aktivt åt det. Vi tillhandahåller bara infrastrukturen.

Att arbeta i ett stort statligt verk är speciellt, där man behöver ha en dialog med statliga och kommunala aktörer, och med näringslivet. Sjöfartsverket ser han som en del i ett system, där helheten måste beaktas. Och en liten programförklaring vågar Eklund sig på ändå:

– Det kommer vara fokus på att utveckla samarbetet och dialogen. Likaså systemperspektivet på sjöfart, att se det övergripande. Och frågorna kring kris och beredskap kommer förtydligas.

Trots krig och konflikter i närområdet ser han framtiden an med tillförsikt och har en positiv vision framåt.

–Om fem år hoppas jag att det ska vara mycket förändring. Sjöfartsverket ska uppfattas som en relevant och effektiv myndighet, det vill jag gärna kunna bidra till.

OK, har du någon dold talang för det här, ett ”detta visste du inte om den nya direktören”?

– Haha, ja, det skulle väl vara att mangla tvätt; det är min stora styrka därhemma.