Sjöfolk bildar branschklubb

Årsmöte
Kenneth Österlund, Skärgårdsbolaget 1, fick en hedersnål för sina 40 år som medlem i förbundet. Ytterligare två hedersnålar delades ut under årsmötet: Ulf Nilsson, TT-Line och Bo Enmark, Wallenius, fick var sin 25-årsnål. Foto: Klara Johansson

Årsmötet i Folkets hus i Göteborg tog beslut om att bilda en branschklubb inom Seko sjöfolk. Dagens klubbar blir därmed sektioner.

Seko sjöfolk har en särställning eftersom man inte ingår i förbundets regionindelning utan istället är en branschorganisation inom Seko. Beslutet att bilda en branschklubb beror på ett tidigt förslag till stadgeändringar inom förbundet om att alla framöver ska tillhöra en klubb.

– Det här är ett enkelt sätt att få in våra drygt 2 000 medlemmar som idag inte tillhör någon klubb, förklarar Jonas Forslind, sekreterare i Seko sjöfolk.

Annons

För medlemmarna innebär det ingen skillnad. Dagens elva klubbar ombildas till sektioner men ska fungera på samma sätt och med samma befogenheter som tidigare.

– Vi blir en av landets största klubbar och en av få som har egna ombudsmän, säger ordförande Kenny Reinhold.

Utöver detta avhandlades sedvanliga årsmötesförhandlingar under stor enighet.

Medlemsavgiften till Seko sjöfolk förblir oförändrad. Flera mötesdeltagare påpekade att avgiften är låg jämfört med andra fackförbund sett till vad som ingår. Ungdomar som ännu inte fyllt 25 år kan dessutom ansöka om reducerad avgift i tre månader vid varje nytt medlemskap.

– Tidigare har ungdomsmedlemskapet gällt i sex månader men bara vid ett tillfälle. Den här förändringen innebär att en 18-åring som börjar jobba i sommar kan få reducerad avgift varje sommar fram till 25, säger Jonas Forslind.

Kenny Reinhold informerade om det sjöfartspolitiska läget. Tonnageskatten- har införts, vilket är positivt även om utformningen inte blev riktigt som branschen hade hoppats. På det stora hela tror Kenny Reinhold på fler arbetstillfällen inom svensk sjöfart framöver.

– Orosmolnet är hotet om att sänka sjöfartsstödet med en procent för att finansiera tonnageskatten. Det påverkar även rederier som inte kan utnyttja tonnageskatten, som färjorna. Och om regeringen pillar i sjöfartsstödet nu, vem vet om de gör det igen? Vi jobbar för att politikerna ska låta sjöfartsstödet vara intakt.