Sjöfolk förändrar sin organisation

Fler ombud på Seko sjöfolks årsmöten är en av förändringarna. Bilden är från mars i år. Foto: Klara Johansson

Tydligare regler för klubbsektionerna och fler ombud på årsmötet. Detta, tillsammans med en del annat, ska göra Seko sjöfolk till en mer inkluderande organisation.

I september inrättade Seko sjöfolks styrelse nio klubbsektioner (motsvarande det som tidigare hette klubbar). Samtidigt antogs instruktioner för hur klubbsektionerna ska arbeta. Instruktionerna innebär inga omvälvande förändringar.

– Tanken är att det i stort sett ska vara ”business as usual”. Vi har utgått från stadgarna men broderat ut texten och gjort den mer förståelig, förklarar Jonas Forslind, sekreterare.

Syftet med instruktionerna är att tydliggöra klubbsektionernas uppdrag.

Annons

– Nu vet de mer detaljerat vad som gäller. Instruktionerna innebär en tydlig fördelning av ansvar och är en hjälp för både Seko sjöfolk, klubbsektionerna och förbundet. De är riktlinjer för att se till att de nio klubbsektionerna gör rätt saker och jobbar på samma sätt, säger ordförande Kenny Reinhold.

En skillnad är att de lokala förhandlingsmandaten numera är personliga, alltså knutna till en enskild person i klubbsektionen och kopplat till den personens mandattid. Varje klubbsektion har minst ett delegerat lokalt förhandlingsmandat.

Andra förändringar är att klubbsektionernas årsmöten nu ska hållas under perioden oktober–december och att mandattiden för förtroendeuppdrag är 1–2 år (tidigare 2–4 år). Man har också beslutat utöka antalet ombud på Seko sjöfolks representantskap till 45 (tidigare 31).

Dessutom kommer styrelsen fram-över att föreslå för årsmötet, som tar det slutgiltiga beslutet, att utöka antalet styrelse-ledamöter till 14 inklusive ett arbetsutskott (AU) på fyra personer där den fjärde är en årsmötesvald vice ordförande. Idag består AU av tre personer där kassör och vice ordförande är samma person.

– Sammantaget gör dessa förändringar att Seko sjöfolk blir en mer inkluderande organisation med bredare demokrati, säger Kenny Reinhold.