Sjöfolk kan vägra Röda havet

Röda havet, containerfartyg, fartyg, internationellt
Fartyg på väg över Röda havet. Foto: Shutterstock

Jobbar du med rederier som brukar ta vägen förbi Röda havet? Nu har du rätt att tacka nej, enligt en ny överenskommelse som gjorts av IBF.

Sjömän kan vägra segla med fartyg som passerar Röda havet, enligt en ny överenskommelse som gjorts av den internationella fackliga organisationen IBF, International Bargaining Forum, där rederier och arbetstagarorganisationer ingår.

Högriskområdet i södra delen av Röda havet har nu utökats till att även omfatta Adenviken och omgivande vatten. IBF Warlike Operation Area går längs Jemens kust, inkluderar samtliga hamnar och löper 12 sjömil ut. 

Det innebär att ombordpersonal på fartyg som planerat sin rutt genom området ska kunna vägra stanna kvar ombord, en rätt som nu alltså är inkluderad i de allmänna villkoren. Rätten gäller anställda på rederier som anslutit sig till IBF:s avtal.

Annons

Om en sjöman väljer att mönstra av ska det enligt IBF:s villkor ske på rederiets bekostnad. De som inte erbjuds tjänst på något av rederiets andra fartyg ska kompenseras med en summa som motsvarar två månaders grundlön. Dock måste rederiet meddelas sju dagar innan fartyget går in i området, skriver IBF i sin information.

– Beslutet var ett svårt att ta eftersom det påverkar handeln negativt, men sjöfolkets säkerhet är av största vikt, skriver IBF i ett uttalande.