Sjömäns smarta uppfinningar belönade

Deltagande pristagare vid ceremonin på Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belöningsdag 2023. Foto: Ylva Bowes

Smarta, enkla och användbara uppfinningar och idéer prisades under Stiftelsen Sveriges Sjömanshus årliga belöningsdag. Allt från fiffiga lösningar i maskin till glada överraskningar i personalhytterna.

Belöningsdagen, som hölls den 4 maj, är en högtidlig tillställning där uppfinningsrika sjömän prisas för innovativa lösningar på praktiska problem ombord. Evenemanget hölls det här året på Långedrags värdshus i Göteborg.

Hela 68 förslag hade skickats in, fördelade på 29 fartyg och 15 rederier. Av dessa hade juryn valt ut 36 idéer eller uppfinningar som går att omsätta i praktiken på ett snabbt och enkelt sätt. 

Arbetsbelöningarna var uppdelade i ett antal kategorier: Fiffiga lösningar i maskin, brandsäkerhet ombord, däcksarbete, plattformar och sist men inte minst trivsel, ordning och reda var de fem huvudkategorierna. Utöver det hade ett par fartyg skickat in så många uppfinningar att de fick varsin egen kategori – M/T Astina och M/T Ternsund, som belönades för tre idéer vardera. 

Annons
Överstyrman Martin Bengtsson, befälhavare Jan-Eric Alcén, styrman Sofia Samuelsson, styrman Philip Johansson samt matros Pernilla Strandberg från M/S Stena Nautica. Foto: Ylva Bowes
Mini Matros – en guide i fickformat med all tänkbar information en ny matros ombord på Stena Nautica kan tänkas behöva. Foto: Ylva Bowes

En grupp som prisades var ett gäng från M/S Stena Nautica som tillsammans tagit fram en ”Mini Matros”, en guide i fickformat med all tänkbar information man kan behöva som ny matros ombord.

Besättningen hade vid flera tillfällen tagit upp vad det innebär att vara matros, att det är ett komplext jobb, att man förväntas ha koll på och kunna en mängd olika saker. Ett pärmsystem hade tagits fram där det mesta gick att hitta. Men tanken att alltid ha informationen till hands i fickan tog det hela ett steg vidare.

– Det var en säsong för några år sedan då vi hade väldigt många nya vikarier under en kort period, berättar Sofia Samuelsson. Man fick svara på samma frågor om och om igen, och vi insåg att vi skulle spara väldigt mycket tid på att göra informationen mer lättillgänglig.

– När man har svarat på samma fråga tretusen gånger en vecka, och sedan har samma situation veckan därpå då blir det lite tjatigt, instämmer Pernilla Strandberg. 

Sofia och Pernilla satte tillsammans ihop guiden ”Mini Matros”, samlade ihop informationen och presenterade den i fickformat. De höll möten med andra matroser ombord för att få input, och rederiet stod sedan för att trycka upp ett antal guider. De finns nu tillgängliga när nya matroser påbörjar sin tjänst.

Gruppen från Stena Nautica som belönas består av matros Pernilla Strandberg, styrman Sofia Samuelsson, styrman Philip Johansson, befälhavare Jan-Eric Alcén samt överstyrman Martin Bengtsson.

– Det är väldigt kul att det finns en sådan bredd i gruppen, vi representerar olika befattningar, det är manskap och befäl, kvinnor och män, säger Jan-Eric Alcén. För mig som befälhavare är det ju guld att ha ett sådant här gäng som kommer fram med goda idéer, det är roligt att kunna vara det seniora stödet i sammanhanget. 

I fjol uppdaterades ”Mini Matros” av Pernilla och Philip så att uppgifterna är aktuella. En enkel uppfinning som underlättat arbetet för såväl etablerad personal som nyanställda matroser. 

Marcus Carbonnier, reparatör och Sanna Kallenberg, teamleader café på M/S Aurora, Forsea. Foto: Ylva Bowes
Fäste i rostfritt stål som gör det enkelt att tömma behållaren med riskavfall. Foto: Privat

En annan smart idé kom från Sanna Kallenberg och Marcus Carbonnier på Forsea. När städpersonalen fick i uppgift att tömma kärl med riskavfall, däribland sprutor, kanyler och rakblad, upptäckte Sanna att det fanns stor risk för direktkontakt med avfallet vilket vore direkt olämpligt, för att inte säga farligt. För att få bort momentet med att tömma över avfallet från en burk till en annan, tillverkade Marcus ett fäste i rostfritt stål som monterades inne i behållaren. Där har en kanylburk placerats, så att avfallet direkt hamnar i rätt sorts burk. Konstruktionen gör att risken för skär- och stickskador minskat betydligt. 

Johan Svensson, andre styrman på M/S Stena Scandinavica, upptäckte att de verktyg som alltid ska finnas i livbåtarna var hårt utsatta för fukt, salt och korrosion. 

– I en nödsituation hinner man inte tänka på att leta efter filtar som ska med, och verktygen måste ju vara tiptop, säger han. Som det var innan låg ju en del verktyg lösa och helt oskyddade. 

Belönad: Johan Svensson, andre styrman på M/S Stena Scandinavica. Foto: Ylva Bowes
Belönad idé: Vakuumförpackade verktyg. Foto: Privat

Johan tog helt sonika med sig en vakuumförpackare hemifrån. Han började med filtarna, fortsatte med verktygen. Nu ligger allt som behövs snyggt och prydligt förpackat i livbåtarna, väl skyddat i vakuumförpackningar och därmed väl synliga och lätt åtkomliga.

Det hela föll så väl ut att arbetet fortsatte.

– Man kan väl säga att det har eskalerat, säger Johan med ett skratt. Nu har vi vakuumförpackade handskar, filtar, verktyg, ficklampor. Härom veckan packade vi in ett First aid kit. Det är en billig lösning som verkligen fungerar. Jag har fått många positiva reaktioner på det här. 

Den idé som kanske fick flest breda leenden under dagen var en hemtrevlig lösning på ett akut problem som mässman Helena Karlberg på M/S Stena Vinga kom på. När fartygstvätten kom på avvägar fick hon i uppdrag att gå iland och köpa nya sängkläder till befälshytterna. På skoj hade kollegan, andre styrman Christian Jildermark sagt ”köp med mönster av My Little Pony eller något”. Sagt och gjort. Den kvällen möttes befälen av sängar bäddade med mönster av Minionerna och Hello Kitty. Det hela föll så väl ut att man fortsatte på den inslagna vägen.

– Nu är det lite spännande varje gång man går ombord att se vad man får för sängkläder den här gången, säger Christian Jildermark. Det kan vara Bamse, Nalle Puh eller Pocahontas – man vet aldrig.

Cecilia Österman är ordförande i granskningsgruppen som utser pristagarna. Hon är mycket nöjd med årets inkomna förslag.

– Det är en väldigt bred blandning av förslag som belönats, allt från tekniska lösningar till idéer som visar på vikten av trivsel ombord, säger hon.

Hur sprids då informationen vidare så att andra rederier kan ta del av alla smarta lösningar?

– Det är pudelns kärna – vem ansvarar för att informationen sprids? säger Cecila Österman. Vår viktigaste kanal är den här dagen då vi verkligen uppmärksammar pristagarna och deras idéer, här finns ju också representanter från många rederier på plats. Men det räcker inte. Jag tycker att alla rederier först och främst borde lyfta upp sina egna besättningar och se till att idéer sprids till andra fartyg inom rederiet. 

Prisutdelare för dagen var Ingela Berntson, tillträdande vd för Skärgårdsredarna. Hon höll ett stämningsfullt hyllningstal till pristagarna.

– Ni har alla lika stor betydelse, oavsett vilken befattning ni har ombord, sa hon bland annat i sitt tal. Det är ni som jobbar inom sjöfarten som håller igång utvecklingen, det är ni som är grundbulten. 

Två besättningar tilldelades en särskild sjöräddningsbelöning, som delas ut vid särskilt berömvärda insatser vid incidenter ombord. Den ena belöningen gick till besättningen på M/S Stena Scandica, för rådigt agerande då en brand inträffade ombord, fartyget drabbades av blackout och drev allt närmare land. Passagerare evakuerades, fartygets elektriker lyckades få i gång motorerna och ingen ombord kom till skada.

Den andra belöningen gick till besättningen på M/V Finnfellow, för rådigt ingripande då en kollega drabbats av hjärtproblem och hittats medvetslös ombord. Trots hårt väder lyckades besättningen med gemensamma krafter genomföra livräddande insatser, ta emot en helikopter med vårdpersonal och se till att kollegans liv kunde räddas. 

Ett särskilt hedersomnämnande under dagen fick Forseas M/S Aurora, för att man aktivt uppmuntrat till deltagande i stiftelsens belöningsverksamhet.