Sjöstjärna ska lyfta kvinnor

nätverket sjöstjärna
Seko sjöfolks kvinnliga nätverk bildades formellt i november på en kurs för förtroendevalda kvinnor. Nätverket – som döpts till Sjöstjärna – välkomnar alla kvinnor som är medlemmar i Seko sjöfolk. Foto: Klara Johansson

Sjöstjärna har bildats. Seko sjöfolks kvinnliga nätverk ska bli en mötesplats och en sorts mentorskap för kvinnliga ombordanställda. 

Nätverket bildades på Seko sjöfolks utbildning för förtroendevalda kvinnor och ska smyga igång under hösten. Sjöstjärna ska bli en mötesplats, en arena, där kvinnor i Seko sjöfolk – både förtroendevalda och vanliga medlemmar – kan utbyta erfarenheter och idéer och stötta varandra i olika frågor. Tanken är att lyfta kvinnor inom organisationen, belysa arbetsmiljöproblem som särskilt drabbar kvinnor ombord, öka intresset för facket och bidra till att fler kvinnor vill arbeta inom branschen.

Det är Seko sjöfolks styrelse som tagit beslut om att nätverket ska startas. Initiativet är en del i arbetet för att nå jämställd representation inom organisationen.

– Vi behöver stärka och långsiktigt bygga underifrån för att få fler kvinnor på inflytelserika positioner, säger Ida Wallin, ombudsman och kontaktperson för nätverket. 

Annons

”Vi behöver stärka och långsiktigt bygga underifrån”

Minst en gång om året ska Sjöstjärna arrangera träffar och bjuda in föreläsare utifrån. Det kommer också att finnas en Facebook-grupp för nätverkets medlemmar. Tanken är att Sjöstjärna ska fungera som ett mentorskap och en kunskaps- och erfarenhetsbank.

– Om jag ska förhandla med mitt rederi så kan jag ställa en fråga i nätverket och få tips om hur andra gjort i samma fråga, säger Ida Wallin.

I en enkät svarade ungefär 90 procent att nätverket bör fokusera på arbetsmiljöfrågor. Inte konstigt, menar Ida Wallin.

  – Arbetsmiljöproblem som drabbar kvinnor glöms ofta bort. Det fokuseras gärna på driften och snackas om färg och buller, men det pratas inte lika mycket om att intendenturpersonal får förslitningsskador i axlarna av att diska eller bädda, förklarar Ida Wallin.

”Arbetsmiljöproblem som drabbar kvinnor glöms ofta bort”

Att se över kollektivavtalen ur ett jämställdhetsperspektiv har också nämnts, liksom att vara gravid till sjöss. 

– Där finns inga tydliga riktlinjer idag. Olika fartyg hanterar det olika, och samma fartyg kan ibland göra olika för olika personer. 

Ida Wallin har träffat andra branschers kvinnliga nätverk för att få tips.

– Vi behöver ju inte uppfinna hjulet igen. Byggnads, Målarna och Elektrikernas nätverk har redan gjort massor av bra saker. De har till exempel drivit frågan om arbetskläder för kvinnor – och den gäller ju oss också. Säkerhetsutrustning och kläder för maskinpersonalen ombord utgår ofta från medellånga män med storlek 45 i skor, säger hon.

”Säkerhetsutrustning och kläder utgår ofta från medellånga män”

Målarna har även haft skolinformation vilket Ida Wallin tycker är bra.

– Jag tror att det blir lättare att rekrytera tjejer om det kommer en hyfsat jämnårig kvinna och pratar om yrket. Om man dessutom berättar att det finns ett nätverk så ger det ett välkomnande intryck av branschen, säger hon.

Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold är glad att nätverket nu är igång.

– Det här är ett viktigt och spännande steg i organisationens arbete för att nå jämställd representation, säger han. 

Första träffen för nätverket Sjöstjärna är planerad till mitten av januari nästa år.