Sju nya länder blir bekvämlighetsflagg

– Vissa länder lånar ut sin flagga bara för att tjäna pengar, säger Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold med anledning av att sju nya flaggstater nu klassas som bekvämlighetsflagg av ITF. Foto: Dick Gillberg

ITF klassar sju nya flaggstater som bekvämlighetsflagg. Det är rekord och förklaras med att brister blivit extra tydliga under coronapandemin.

Det internationella transportarbetarfacket ITF förklarar ytterligare sju länder som Flag of Convenience (FoC). Beslutet togs i maj och träder i kraft i sommar. Det handlar om Cook-öarna, Kamerun, Palau, Sierra Leone, St Kitts and Nevis, Tanzania/Zanzibar och Togo.

– Det här är ett rekord med dålig klang. Tidigare har man beslutat om en eller högst två flaggor samtidigt och nu är det sju på ett bräde. Det är bra att det görs men förstås inte bra att länderna hamnat här, säger Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold som ingår i styrgruppen för den kommitté inom ITF som sköter Flag of Convenience.

Enligt Kenny Reinhold har de sju länderna varit föremål för spaning en längre tid. Under pandemin har de utmärkt sig genom att inte ta sitt ansvar som flaggstater. 

Annons

– Detta visar att vissa länder lånar ut sin flagga bara för att tjäna pengar. De har ingen sjöfartsanknytning och tar inget ansvar. Redare som seglar under dessa flaggor kan bete sig hur som helst. Under pandemin har vi sett några riktigt sunkiga case med övergivna fartyg, besättningar som inte fått lön och skeppare som stuckit och tagit passen med sig, säger han. 

”Vissa länder lånar ut sin flagga för att tjäna pengar”

När ett lands fartygsregister klassas som bekvämlighetsflagg blir det lättare för ITF att kontrollera fartyg som registrerats där. ITF-inspektörerna får möjlighet att göra rutinkontroller ombord. Tidigare har de bara* kunnat gå ombord vid hamnstatskontroller (som utförs av Transportstyrelsen) eller på fartyg som saknar ITF-avtal.

– Nu blir det mycket enklare att arbeta förebyggande. Flaggstaterna får ögonen på sig och måste steppa upp. Och fartygen blir lovligt villebråd att jaga, de kan kontrolleras med jämna mellanrum. Besättningar kommer inte att kunna jobba ett år utan lön och man kan se till att sjömän som arbetat sin kontraktstid ut får åka hem, säger Kenny Reinhold. 

Enligt Mikael Lindmark, internationell sekreterare i Seko sjöfolk, har länderna ovan till viss del redan betraktats som bekvämlighetsflaggor även om de formellt inte varit det. Nu blir det lättare för ITF att agera. 

– Man vet till exempel att fartygsregistret för ett av länderna sköts av ett företag i Ryssland. Man har också sett en överrepresentation av dessa flaggor bland fartyg som blivit övergivna under pandemin. Enligt MLC:n [FN:s sjöarbetskonvention, reds anm] har flaggstaten ett ansvar att agera om redaren inte gör något, men här har vi länder som inte lyft ett finger, säger Mikael Lindmark. 

”flaggstaterna får ögonen på sig och måste steppa upp”

I dagsläget har ITF klassat 35 länder eller fartygsregister som bekvämlighetsflaggor. Med de sju nya inräknade blir summan 42. Hela listan finns här.

* ITF kan i undantagsfall FoC-klassa enskilda fartyg. Det kan ske om det saknas en genuin länk mellan ägare och flaggstat. Alltså att bolaget som äger fartyget inte har någon koppling till landet där fartyget är registrerat (eller är ett uppenbart så kallat brevlådeföretag).