Skärgården höll avtalskonferens

Kollektivavtalet för anställda i skärgårdstrafiken går ut den 30 september, men är förlängt till årsskiftet. Bilden är en arkivbild från S/S Norrskär. Foto: Magnus Glans

Snart är det dags att omförhandla kollektivavtalet för anställda i skärgårdstrafiken. Förra veckan hölls en digital avtalskonferens där man gick igenom och diskuterade de motioner som skickats in av Seko sjöfolks medlemmar.

Totalt hade ett tiotal motioner skickats in. Förutom de gemensamma LO-kraven prioriterade konferensen bland annat frågan om vikariers anställningar och de långa dagarna med delade arbetspass. 

Nuvarande avtal – som skulle ha löpt ut den 30 september – är förlängt till den 31 december på grund av situationen med coronapandemin. Förhandlingarna med Almega om ett nytt avtal kommer att sättas igång så fort industrin är klara med sina avtal, vilket förhoppningsvis blir i slutet av oktober. 

Annons