Skärgårdens parter har växlat krav

Kollektivavtalet för anställda inom skärgårdstrafiken ska omförhandlas i höst. Arkivfoto: Dick Gillberg

Kollektivavtalet för anställda inom skärgårdstrafiken ska omförhandlas. Igår växlade facket och arbetsgivarna avtalsyrkanden med varandra.

Igår växlade Seko och Almega sina respektive krav på området skärgårdstrafik. Facket kräver bland annat löneökningar på 3 procent, med ett lägsta utrymme om 783 kronor per månad och heltidsanställd samt en särskild satsning på lägstalönerna, vilket innebär att brytpunkten mellan krontalshöjning och procentuell höjning ska sättas vid 26 100 kronor.

Vidare yrkar Seko bland annat på ökad transparens kring pensionsavsättningar, bättre möjligheter till rehabilitering och stärkt skydd mot sexuella trakasserier.

Arbetsgivarsidan Almega återkommer med i stort sett samma yrkanden som förra gången, enligt Joakim Hellmouth som är ombudsman på Seko med ansvar för sjöavtalen.

Annons

– De vill införa jourberedskap, göra det lättare att flytta tid och de vill att arbetsgivarna ska ha rätt att över- och underskrida årsarbetstidsmåttet. Sedan hävdar Almega att det är märket som är satt av industrin som gäller, säger han.

En annan fråga som enligt Joakim Hellmouth kommer att tas upp i avtalsförhandlingarna är den om partitioneringsregler för deltidsanställningar och tillfällig föräldrapenning (vab).

– Almega vill ta upp frågan och vi kommer inte undan den diskussionen, säger Joakim Hellmouth.

Förhandlingsdelegationen inom området skärgårdstrafik kommer att ha ett digitalt möte den 18 november.

Här finns Sekos yrkanden i sin helhet.