Skärgårdsavtalet är klart

Styrsöbolagets skärgårdsfärja Elvy kör kollektivtrafik i Göteborg. Foto: Dick Gillberg

Idag blev förhandlingarna om skärgårdsavtalet mellan Seko och Almega klara. Det nya avtalet gäller från den 1 januari 2021 till den 30 september 2023. Lönerna höjs från och med 1 maj 2021.

– Pandemin har påverkat alla våra avtalsförhandlingar. Givet omständigheterna så är det ett hyggligt avtal, säger Joakim Hellmouth, ombudsman för Seko.

Avtalet innehåller en låglönesatsning där nivån för begynnelselönen höjs lite mer än övriga. Alla löner höjs från och med 1 maj 2021. Utöver detta höjs även sedvanliga tillägg.

Åldern för avtalspension sänks stegvis, vilket innebär att yngre anställda börjar tjäna in sin avtalspension vid 22 års ålder istället för som tidigare vid 25 års ålder.

Annons

Det ska tillsättas en partsgemensam arbetsgrupp som ska behandla frågan om motverkan och hantering av trakasserier, samt en arbetsgrupp för att titta på frågan om avdragsregler vid vab (vård av barn).

En annan förändring är att det nya skärgårdsavtalet tillåter två säsonger när det gäller restaurangverksamheten. Seko går med på Almegas önskemål om julsäsong (under november och december) inom restaurangverksamheten, då säsongsanställda nu får månadslön istället för timlön.

– Att vi fått igenom vårt krav på månadslön är vi nöjda med. Det här är ett avtal vi kan leva med, med tanke på hur coronakrisen har drabbat hela passagerarsjöfarten och inte minst rederier inom chartertrafiken, säger Pelle Andersson, ombudsman för Seko sjöfolk.