Skärgårdsbolaget får köra vidare

"Det var lite oroligt innan beskedet kom", säger Kenneth Österlund, sektionsordförande. Foto: Sussi Lorinder

Trafiknämnden i Stockholm har förlängt avtalet med Nya skärgårds-bolaget till 31 december 2018. 

Men redan efter jul inleds nästa stora upphandling av sjötrafiken i Stockholms inre farvatten.

Beslutet att förlänga avtalet med Nya skärgårdsbolaget (ägt av Gotlandsbolaget, tidigare rederi Faludden) togs i trafiknämnden den 29 augusti. Därmed fortsätter verksamheten som vanligt fram till slutet av nästa år.

– För oss som jobbar ombord är det bara positivt, säger Kenneth Österlund, sektionsordförande. Men det var lite oroligt innan beskedet kom. I värsta fall hade de kunnat dela upp gänget på två entreprenörer.

I februari inleds nästa stora upphandling av Stockholms kollektiva sjötrafik. Det sedan kammarrätten slog fast att förra upphandlingen var felaktigt genomförd. Innan 2018 års slut ska det vara klart vilka rederier som i fortsättningen får driva skärgårdstrafiken. När det nya avtalen träder i kraft är däremot oklart.

Annons

– Blir det en överprövning, vilket det nästan alltid blir, drar det ut på tiden och vi vill helst inte göra skiftet mitt under högsäsong, säger Richard Borgström, sektionschef på Sjötrafiken. Min gissning är att det blir någon gång efter sommaren 2019.

För att slippa bakslag på kommande upphandling har trafikförvaltningen gjort vissa förändringar i sitt arbetssätt.

– Vi har hämtat in synpunkter från både befintliga entreprenörer och sådana som varit med tidigare och tagit till oss relevanta synpunkter. Jag känner mig trygg med den projektform som det här arbetet bedrivs i, säger Richard Borgström.

Såväl inom den politiska oppositionen i Stockholm som ute på fartygen och inom Seko sjöfolk finns det flera som vill att Waxholmsbolaget återtar driften av skärgårdstrafiken.

– Det hade varit det allra bästa, de här upphandlingarna ställer bara till det, säger Kenneth Österlund. Men blir det en upphandling ser vi gärna att Gotlandsbolaget får fortsätta. De kan branschen och har en solid ekonomi vilket skapar stabilitet ute på fartygen.