Skärgårdsbåtar övade evakuering

Hälften av passagerarna på M/S Dalarö evakuerades med slide under onsdagens övning. Foto: Robert Levin

Brand i maskin och evakuering av nästan 200 passagerare. Under onsdagen hölls en stor sjöräddningsövning ombord på Skärgårdsbolagets M/S Dalarö.

M/S Dalarö lämnade Strömkajen i Stockholm med 184 passagerare ombord. I höjd med Fjäderholmarna simulerades en brand i maskin, salongen rökfylldes och det blev nödvändigt att evakuera. Fartyget ankrade och besättningen påbörjade evakuering med slide till fartygets två livflottar.

– I vanliga fall skulle vi om något händer ta oss till närmaste kaj och ta iland passagerarna den vanliga vägen via fördäck. Men nu var övningsscenariot att detta inte skulle vara möjligt, för att vi skulle få chans att testa slide och flottar, säger Håkan Mannbrink, befälhavare ombord på M/S Dalarö.

När Sjömannen når honom är övningen just avslutad och han har inte hunnit smälta det hela. Men den spontana reaktionen är att övningen gick bra.

Annons

– Jag måste säga att jag är jättenöjd med besättningens prestation, de var duktiga. Vi genomförde övningen och ingen kom till skada. Sedan finns det alltid saker som kan bli bättre och det ska vi utvärdera nu efteråt, säger han.

“jag är jättenöjd med besättningens prestation”

Förutom besättningen deltog ett stort antal figuranter i onsdagens räddningsövning. En av dem var Rikard Mattsson, vice klubbsektionsordförande i Skärgårdsbolaget.

– Vi fick olika uppgifter. Jag skulle vara passiv passagerare, alltså bete mig som ungefär 60 procent förväntas göra, säger han.

Andra figuranter spelade skadade eller chockade.

Från ankring till dess att alla lämnat fartyget – hälften via slide och hälften via akterdäck – och satt i livflottar tog det ungefär en timme. Hade det varit skarpt läge hade det gått fortare, påpekar Håkan Mannbrink, men nu tog man det lugnt för att minimera skaderisken.

Nästa steg var att få ombord passagerarna på andra skärgårdsbåtar som låg i närheten och också deltog i övningen, och köra dem till en uppsamlingsplats.

Även Rikard Mattsson bedömer att övningen gick bra.

– Alla i säkerhetsbesättningen har sin uppgift och vet precis vad de ska göra. Händer det något så behövs alla, och därför är det viktigt att rederier aldrig tullar på säkerhetsbesättningen av ekonomiska skäl, poängterar han.

Under övningen hade M/S Dalarö full besättning, alltså sex personer. I normala fall med ett passagerarantal på strax under 200 skulle de ha varit fyra.

– Att hålla uppe numerären på bemanningen är en viktig fråga. Det behövs folk när något händer, det ser vi inte minst när vi övar, säger Håkan Mannbrink.

“det behövs folk när något händer”

Många av figuranterna under onsdagens övning var personer som till vardags själva arbetar till sjöss.

– Vi var tillsagda att inte hjälpa till men man vet ju ändå hur det funkar, går åt rätt håll vid evakuering och så. I en verklig situation skulle det troligen vara svårare med fler passagerare som irrade bort sig eller vägrade gå av båten. ”Vi har just beställt mat” och sådant, säger Rikard Mattsson.