Skärpta krav på Gotlandstrafiken

M/S Gotland på väg in i Visby hamn. Foto: Olof Segerberg

Lägre klimatpåverkan och en tydligare roll inom totalförsvaret. Det är några av de skärpta krav Trafikverket ställer på Gotlandstrafiken från 2027.

Trafikverket har nu presenterat underlaget för upphandlingen av Gotlandstrafiken från 2027 till 2035, med option på ytterligare två år.

I underlaget framgår att kraven skärps på såväl klimatpåverkan som sänkta biljettpriser för gotlänningar, och även på en differentierad överfartstid mellan hög- och lågsäsong.

En annan viktig del är frågan om nationell säkerhet. Operatören av trafiken kommer på ett tydligt sätt att vara en del av totalförsvaret, och verksamheten ska föras i nära dialog med Försvarsmakten. Det kommer också att finnas bestämmelser i kontraktet för att undvika oönskade aktörer.

Annons

– Vi har ju alltid sett det som självklart att operatören av Gotlandstrafiken ska ha svensk flagg och svenska kollektivavtal, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk. Nu verkar det som att även andra, till exempel myndigheter som Försvarsmakten och Trafikverket, ser nödvändigheten i att ha svensk kontroll inom det företag som har hand om trafiken mellan Gotland och fastlandet. Det kan vi kanske ”tacka” Putin för; kriget i Ukraina har gjort att fler fått upp ögonen för de här frågorna. 

På de avgångar Trafikverket upphandlar, vilket är de flesta, blir det även framöver lägre priser för gotlänningar. Precis som nu kommer operatören att kunna sätta valfria priser för besökande på ön. På avgångar utöver de upphandlade får operatören sätta valfria biljettpriser för samtliga resenärer. 

Trafikverket ställer också krav på 30 procent lägre CO2 jämfört med nuvarande avtal. Operatören får själv välja drivmedel men det lägre utsläppskravet måste nås.