Skärpta regler för handintensivt arbete

Ombord på fartyg kan handintensiva arbeten förekomma inom exempelvis städet och i restauranger. Arkivbild. Foto: Stefan F Lindberg

Från den 1 november ska personal som utför handintensiva arbeten erbjudas medicinska kontroller, enligt nya regler från Arbetsmiljöverket. Nu utvecklar forskare i Uppsala metoder för att underlätta bedömningen av den sortens arbetsmiljörisker.  

Som handintensiva arbeten räknas arbetsuppgifter med kraftkrävande, snabba och intensiva handrörelser. Ombord på ett fartyg kan sådana arbeten förekomma inom exempelvis städet och i restauranger. Handintensiva arbeten ökar belastningen på kroppen och kan ge besvär och skador i bland annat händer, handleder, armbågar och axlar med domningar och värk. Det kan också orsaka karpaltunnel-syndrom. 

I höst skärper Arbetsmiljöverket kraven på åtgärder vid handintensiva arbeten. Enligt de nya reglerna ska en riskbedömning genomföras om handintensiva arbeten pågår i mer än fyra timmar om dagen. Bedöms arbetet som potentiellt skadligt ska medicinsk kontroll erbjudas. 

Men vilken typ av belastning på händerna som kan leda till besvär, och vilka medarbetare som därmed ska erbjudas medicinska kontroller, kan vara svårt att avgöra. Därför har ett forskningsprojekt inletts vid arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset i Uppsala och Uppsala universitet med uppdrag att ta fram verktyg för att underlätta risk-bedömningarna.  

Annons

– Vi ska försöka hitta metoder för att uppskatta fysisk belastning på ett objektivt sätt, säger Peter Palm, ergonom inom arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Uppsala universitet, som leder forskningen. 

Projektet omfattar tre delar. Den första handlar om att ta fram en checklista för att utreda var på en arbetsplats som handintensiva arbeten förekommer. 

I steg två ska ett verktyg utvecklas för bedömning om en handintensiv arbetsuppgift är skadlig eller inte. Det ska bland annat ske med hjälp av mätningar av muskelbelastningen i underarmarna som är den del av kroppen som i första hand belastas när man använder händerna. 

– Den här typen av mätningar har visserligen gjorts tidigare, men det vi gör nu är att beräkna och analysera belastningen på ett nytt sätt. Därmed hoppas vi få ett mer användbart sätt uppskatta risker på, säger Peter Palm. 

”vi hoppas få ett mer användbart sätt att uppskatta risker på”

Den tredje delen inom projektet handlar om att översätta och anpassa ett amerikanskt bedömningsverktyg efter svenska förhållanden. Här ska människors upplevda känsla av belastning omhändertas och vägas mot objektiv fakta, som hur många gånger man utför en viss rörelse, hur länge man håller på och med vilken kraft. 

– Det går inte att enbart utgå från mätningar och instrument, vi måste också fråga människor hur de upplever sitt arbete och om de har några besvär. Om en medarbetare säger att denne har besvär är det ett problem. Instrument är framför allt till för att användas när folk inte upplever några besvär men där man kan misstänka att problem kommer att uppstå längre fram, säger Peter Palm.  

Forskningsprojektet startade i januari och kommer att pågå under tre år. 


Fakta: Nya regler om handintensiva arbeten

De nya reglerna från Arbetsmiljöverket om medicinska kontroller vid handinten-siva arbeten kom den 1 november 2019. Därefter har arbetsgivarna haft två år på sig att anpassa verksamheten till de nya reglerna som träder i kraft den 1 november i år. Enligt föreskriften (2019:3) ska en riskbedömning genomföras om handintensivt arbete pågår mer än fyra timmar om dagen och vid behov ska medicinsk kontroll erbjudas. Kontroll ska genomföras vart tredje år.