Skatteverket fäller rederi

Svitzer
Enligt Skatteverket drivs Svitzers färöiska bolag från Sverige och ska betala skatt här. Foto: Dick Gillberg

Svitzers färöiska bolag drivs från Sverige och ska därför betala skatt här. Det har Skatteverket beslutat efter att ha granskat verksamheten. 

Mellan 2009 och 2013 valde flera svenska rederier att registrera bolag på Färöarna och flagga fartyg i det färöiska registret FAS. Seko sjöfolk protesterade och kallade det för skatteflykt.

Ett av rederierna var Svitzer som gav ett tiotal bogserbåtar färöisk flagg. Nu har Skatteverket granskat den färöiska verksamheten och gör bedömningen att bolaget har fast driftställe i Sverige. -Beslutet gäller inkomstår 2011–2012.

Annons

– Sjöfart är ofta uppdelad i olika bolag och det kan vara svårt att bena ut vem som gör vad. Det centrala för beskattningen är var kärnverksamheten bedrivs. I Svitzers fall har vi kommit fram till att den huvudsakligen skötts från Göteborg, säger Johan Lundberg, regionsamordnare på Skatteverkets avdelning för utlandstransaktioner.

Enligt Svitzer sköts det färöiska bolaget från Färöarna. Men Skatteverket håller inte med och har bland annat granskat var besluten tas.

”Den enda person som företräder Färöbolaget och som är placerad på Färöarna är verkställande direktören”, skriver Skatteverket och konstaterar att styrelsemöten sällan ägt rum på Färöarna utan hållits per telefon.

Enligt Skatteverket har verkställande direktörens ”roll i bolaget varit mycket begränsad och är närmast av formell karaktär”.

Principen om fast driftställe kan i vissa fall frångås för sjöfart i internationell trafik, bland annat med stöd av det nordiska dubbelbeskattningsavtalet. Men i det här fallet anser inte Skatteverket att det är internationell trafik.

Därför har bolagets taxering omprövats. Skatten att betala i efterhand är noll kronor.

– Rederiet har begärt att få tillgodoräkna sig överavskrivningar och det får man göra, det är legitim skatteplanering, säger Johan Lundberg.

Peter Skoglund, ombudsman på Seko sjöfolk, gläds åt beslutet.

– Det visar att vi hade rätt angående fast driftställe. Vi upplevde att det fanns ett vidöppet fönster i lagstiftningen och är glada att Skatteverket valt att granska det, säger han.

Han hoppas att beslutet ska förhindra framtida utflaggning och få redare att flagga hem.

– Vi har ett rederi som precis är på väg att flagga ut en båt till Färöarna, jag hoppas att detta får dem att tänka om. Vårt mål är inte att rederier ska få betala mer skatt, utan att få hem fartygen till Sverige igen, säger han.

När Sjömannen för några år sedan granskade utflaggningen till Färöarna intervjuade vi advokat Bo Lindqvist. Vi ringde upp honom igen.

– Jag är inte förvånad. Skatteverket tycks ha gått på linjen jag flaggade för. Det räcker inte att ha ett bolag registrerat, man måste även ha de funktioner och resurser som krävs för att driva verksamheten på plats, säger han.

Bo Lindqvist tror att detta kan få fler företag att se över sina organisationer.

Liknande beslut från Skatteverket om fast driftställe finns även för Thunrederiernas färöiska bolag och för Lupin Shipping.

Rederierna kan överklaga Skatteverkets beslut.