Skyddet för visselblåsare kan stärkas

En ny lag som rör visselblåsare föreslås träda i kraft i december i år. Foto: Freeimages.com

Regeringen föreslår en ny lag som ska ersätta dagens visselblåsarlag. Syftet är att stärka skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats.

Den nya lagen ska ersätta dagens visselblåsarlag och gälla i all privat och offentlig verksamhet, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Förslaget sägs innebära att skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats stärks ytterligare.

– Man ska inte behöva vara rädd att bli uppsagd eller hamna i frysboxen för att man slår larm om missförhållanden på sin arbetsplats. Vi ska inte ha tysta arbetsplatser där problem sopas under mattan, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i pressmeddelandet.

“Vi ska inte ha tysta arbetsplatser där problem sopas under mattan”

Närmast ska förslaget ut på lagrådsremiss. En lagrådsremiss är ett utkast till lag som lämnas till Lagrådet för granskning innan regeringen lämnar det som en proposition till riksdagen.

Annons

Regeringen vill göra det tydligare för den enskilde hur man går till väga för att visselblåsa, både internt och externt, och föreslår därför att det införs kanaler för rapportering av missförhållanden. Verksamheter med minst 50 arbetstagare ska bli skyldiga att införa interna rapporteringskanaler så att arbetstagare kan slå larm. Det ska också införas externa rapporteringskanaler hos myndigheter som utses av regeringen.

Dessutom ska fler omfattas av skyddet för visselblåsare. Enligt regeringens förslag ska inte bara anställda omfattas, utan även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter, personer som ingår i ett företags förvaltnings- och ledningsorgan samt aktieägare som är verksamma i bolaget.

Lagen föreslås träda i kraft den 17 december 2021.