Skyddsombud en fråga för politiker

Två av motionerna som lämnats in under allmänna motionstiden handlar om fackets rätt att utse skyddsombud till sjöss. Kadir Kasirga (S) har skrivit en av dem. Bilden till vänster är från senaste valet till skyddsombud på Silja Galaxy. Foto: Dick Gillberg + Riksdagen

Ett 60-tal motioner om sjöfart. Och två motioner om fackets rätt att utse skyddsombud till sjöss. Det blev resultatet av årets allmänna motionstid i riksdagen. 

Under höstens allmänna motionstid har riksdagspolitikerna möjlighet att lämna in förslag om vad som helst till riksdagen. Cirka 60 av årets motioner handlar om sjöfart. Förslagen berör miljö och klimat, Sjöfartsverkets avgiftssystem, arbetsmiljön ombord och sjöfartens roll i den regionala infrastrukturen. 

I stort sett alla partier är överens om att en överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart bör ske. Flera partier pekar på Sjöfartsverkets avgiftssystem som ett stort hinder, enligt Föreningen Svensk Sjöfart som tittat närmare på motionerna. 

Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart, tycker att det är bra att så många förstår betydelsen av sjöfarten och att politiken uppmärksammar branschens utmaningar. 

Annons

– Flera av förslagen håller vi med om, bland annat att se över Sjöfartsverkets avgiftssystem och öka myndighetens anslagsfinansiering, skriver han i en kommentar. 

“flera av förslagen håller vi med om”

Däremot saknar han frågan om stämpelskatt bland motionerna. Stämpelskatt är ett slags entréavgift för inflaggning av fartyg. 

– Då den är på 0,4 procent av det totala fartygsvärdet kan denna summa bli mycket stor i vanliga fall – och ofta ännu högre om man satsar på miljövänlig teknik då fartygets värde ofta ökar. Vi föreslår istället att stämpelskatten görs om till en stämpelavgift för de faktiska administrativa kostnaderna så att den inte blir ett hinder för inflaggningen så som den är idag, fortsätter Rikard Engström.

Två motioner från socialdemokratiska riksdagspolitiker handlar om arbetsmiljölagstiftningen och rätten att utse skyddsombud till sjöss. 

Kadir Kasirga (S) föreslår i sin motion ”Låt arbetsmiljölagstiftningen gälla alla arbetsplatser i Sverige – även sjöfarten” att fartygssäkerhetslagen bör ändras så att fackförbunden ges rätt att utse skyddsombud. 

”Förutsättningarna för en god arbetsmiljö är betydligt sämre om du jobbar till sjöss än på land. En av de viktigaste anledningarna till detta är den rådande särlagstiftningen, i Fartygssäkerhetslagen, om hur skyddsombud utses till sjöss. Sjöfacken borde ges samma rätt att utse skyddsombud på arbetsplatserna ombord som andra fackförbund med kollektivavtal”, skriver han i motionen.

“sjöfacken borde ges samma rätt att utse skyddsombud på arbetsplatserna ombord som andra fackförbund med kollektivavtal”

Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson (båda S) föreslår två förändringar i motionen ”En bättre arbetsmiljö och bättre rekrytering till sjöss”. För det första vill de att tillsynen för arbetsmiljö ombord flyttas från Transportstyrelsen till Arbetsmiljöverket. Som exempel påpekar de att OSA-föreskrifterna (organisatorisk och social arbetsmiljö) började gälla i mars 2016 men sattes i kraft för sjömän först i somras. ”En av de viktigaste föreskrifterna som Arbetsmiljöverket gett ut, alla kategorier inräknat, tog Transportstyrelsen över tre år på sig att genomföra. Detta är ett tydligt bevis på att arbetsmiljön är i behov av en större prioritet hos ansvarig myndighet”, skriver Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson.

De föreslår också att Fartygssäkerhetslagen ändras så att fackförbunden ges rätt att utse skyddsombud. ”För fartyg gäller, till skillnad från arbetsplatser iland, att arbetsgivaren har rätt att utse skyddsombud. Lagen ger arbetsgivaren rätt att i praktiken peka med hela handen och utse ett skyddsombud. När detta sker sätter det hela arbetsmiljöprocessen ur spel”, skriver de. 

“lagen ger arbetsgivaren rätt att i praktiken peka med hela handen”

Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk, välkomnar de två motionerna om arbetsmiljö till sjöss. 

– Det här är frågor som vi från fackligt håll också driver. Vi håller med om att tillsynen bör flyttas från Transportstyrelsen till Arbetsmiljöverket. Och att ge fackförbunden rätt att utse skyddsombud även till sjöss borde vara en självklarhet. Den särlagstiftning som nu råder på arbetsplatser till sjöss är definitivt inte bra, säger han.