Skyddsombud går digitala utbildningar

Maria Schönefeld är vd för arbetsmiljöorganisationen Prevent. Foto: Fredrik Beskow

På grund av pandemin har arbetsmiljöorganisationen Prevent pausat alla utbildningar i klassrum. Många skyddsombud och chefer har istället gått arbetsmiljöutbildningar i digital form.

Prevent är en ideell organisation som förmedlar kunskaper som ska hjälpa företag att förbättra arbetsmiljön. Organisationen ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

När pandemin var ett faktum i mars förra året pausade Prevent alla fysiskt lärarledda arbetsmiljöutbildningar och styrde över till distansutbildningar. Målet var att kunna erbjuda samma utbildningar och kunskaper på ett coronasäkert sätt.

– Men det första vi tänkte på var ett direkt stöd till arbetsplatserna i form av information och checklistor om smittspridning, distansarbete och corona, som vi publicerade på vår hemsida. Sen tog vi tag i att kunna erbjuda kunskap digitalt antingen genom lärarledd distansutbildning eller webbutbildningen eBAM, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent, i ett pressmeddelande.

Annons

eBAM är en digital version av Prevents populäraste utbildning BAM (Bättre Arbetsmiljö).

På senvåren var de första utbildningarna igång. Under hösten ökade efterfrågan på distansutbildning, och under årets sista månader genomfördes utbildningarna på en nästan normal nivå. Chefer och skyddsombud utbildade sig enligt Prevent i ungefär samma omfattning som tidigare, fast digitalt istället.

– Det var ”islossning” efter semestrarna. Det snabbt ökande digitaliseringskunnandet i arbetslivet hjälpte oss verkligen, säger Maria Schönefeld.

Ett normalt år utbildar Prevent runt 9000 chefer och skyddsombud. Under 2020 blev det 5400, de flesta på lärarledd distansutbildning.

Enligt Prevent finns det många fördelar med digitala utbildningar. De är enklare att organisera, man slipper rese- och hotellbokningar och för företag med arbetsplatser över hela landet blir det smidigare att kunna låta medarbetare gå vid samma tillfälle. Av de som genomfört utbildningar under hösten 2020 tycker många att det varit skönt att de inte förlorat tid, och att de kunnat genomföra den.

– Hur framtiden kommer att se ut är förstås svårt att säga. Att det inte kommer se ut som före pandemin, det kan vi utgå från. Den stora utmaningen är att få ihop det, att kunna blanda klassrumsutbildningar i realtid med digitala lösningar tror jag är en framkomlig väg, säger Maria Schönefeld.