Slut på kurser för arbetslösa sjömän

Arbetsförmedlingen Sjöfart kan inte längre bevilja praktik- eller utbildningsinsatser för att hjälpa arbetslösa sjömän få nytt jobb. Foto: Arbetsförmedlingen/Studio CA

Minskade anslag gör att Arbetsförmedlingen Sjöfart tvingas dra in på arbetsmarknadsutbildningar. Samtliga praktik- och utbildningsinsatser för arbetslösa sjömän ställs in tills vidare.

Bakgrunden till förändringen är nya direktiv för verksamheten samt ett minskat budgetutrymme, uppger Arbetsförmedlingen. Även nuvarande högkonjunktur spelar in.

”De minskade anslagen för 2018 är en konsekvens av den bedömning om en fortsatt stark och växande arbetsmarknad som både regeringen och Arbetsförmedlingen gör. Den stora efterfrågan på arbetskraft innebär att både behovet och effekten av tidiga programinsatser för arbetssökande bedöms som mindre”, skriver Arbetsförmedlingen Sjöfart i ett brev till bland annat arbetsmarknadens parter.

Man varnar även att det framöver kommer bli svårare för rederier att hitta behörig personal till befattningar där det redan nu är svårt att rekrytera.

Annons

”Vår bedömning är att branschen behöver förhålla sig till de nya förutsättningarna och fundera på hur vi kan nå en lösning för de sjömän som har behov av arbetspraktik eller kortare fortbildning”, skriver Arbetsförmedlingen Sjöfart.

I juli var 18 matroser, motormän och kockar, samt 46 befäl, inskrivna vid Arbetsförmedlingen Sjöfart.