Smarta sjömän belönades

Richard Birgander, motorman på Silja Galaxy, belönas av Sjömanshusstiftelsen för sitt förvaringsställ för cylinderlock. Foto: Klara Johansson/privat

När något inte fungerar eller är onödigt krångligt finns två sätt att agera. Antingen svär du och fortsätter som vanligt – eller också hittar du på en lösning. Sjömän tycks generellt göra det senare.

På Sjömanshusstiftelsens årliga belöningsdag i förra veckan uppmärksammades många smarta idéer.

Richard Birgander, motorman på Silja Galaxy, tröttnade på att snubbla på lock till cylindrar. Vid överhalning och topplockslyft exponeras cylindrar och cylinderfoder, och för att inget ska trilla ner i dem läggs det trälock ovanpå. Dessa lock är otympliga att hantera och blir lätt liggande lite överallt när de inte används, med risk att någon halkar på dem. Richard kom att tänka på kassettväxellådor till motorcyklar och tillverkade ett portabelt förvaringsställ.

Båsen Göran Wiklund på samma fartyg funderade på vad som skulle hända om det började brinna i den toppmatade sopcontainern med komprimator ombord. Den är inskjuten i casingen och svår att komma åt. Görans lösning blev att montera dit två kopplingar för brandslangar som kopplas direkt från en brandpost till containern.

Annons

– Det optimala är att köra båda sidor samtidigt för att få en splash-effekt inuti containern, förklarar han.

Tom Öström och Filip Grönlund, reparatörer på Birka Stockholm, har konstruerat en utdragare för stötstångsskyddsrör. Gammal tjockolja och torra hårda O-ringar gör att de ofta sitter fast och blir svåra att lyfta upp ur huvudmaskinerna. De båda reparatörerna tröttnade på att brottas med rören och fixade ett verktyg som trycks ner i röret och därefter lyfts upp med travers eller talja. En gummikant i verktyget håller emot likt en expander på vägen upp och gör att friktionen är tillräcklig för att ta med sig hela röret.

– Numera slipper man bryta ryggen. Tidigare när man plockade upp rör från fyra huvudmaskiner så tog det ju lite i ryggen, säger innovatörerna.

”Numera slipper man bryta ryggen”

Göran Videfors, motorman på Wallenius, har sedan han började 1997 hört kollegorna klaga på belysningen i frifallsbåtarna. Att båtarna hänger i kraftig vinkel gör embarkeringen svår som det är – och dålig belysning försvårar ytterligare. Förutom att den första som embarkerar måste komma ihåg att slå på strömmen så sitter lamporna på ett sätt som gör att man lätt skymmer ljuset för varandra. I en nödsituation är risken för olyckor uppenbar.

Görans lösning blev att montera tre stänksäkra diodlister inuti båten.

– Nu tänds belysningen direkt när dörren öppnas och är tänd hela vägen ner. Besättningen är glad och nöjd och jag slipper höra tjatet om att ingen ser något, säger Göran.

Den som överhalar turbiner på huvudmaskiner och hjälpkärror måste se till att turbinaxeln är rätt uppriktad och att det inte läcker i tätningarna mellan luft- och avgassidan. Peder Eriksson, reparatör på Silja Galaxy, har under årens lopp överhalat ett antal turbiner.

– Jag har stått där och wobblat med vanlig linjal och djupmått. Dessutom behövde vi vara två man och med allt oväsen fick man stå och skrika till personen på andra sidan. Jag tänkte att det här måste gå att göra på ett bättre sätt, säger han.

Och visst gick det. Peder gjorde ett aluminiumverktyg som går att skruva fast. Numera kräver arbetet bara en person och värdena blir stadiga och korrekta.

Årets sjöräddningsbelöningar gick till besättningen på Fidelio för den här insatsen och till matros Mattias Aronsson på S/S Storskär för den här.

Alla årets belöningar finns på www.sjomanshus.se