Leverans i år för gotländskt nybygge

Visborg
Visborg under byggnation på GSI-varvet i Kina. Foto Gotlandsbolaget
Annons

De nya färjorna som byggs för Gotlandstrafiken föreslås heta Visborg och Thjelvar. Det framkom på Gotlandsbolagets bolagsstämma där omkring 950 aktieägare deltog.

De två LNG-färjorna byggs i Kina. Fartygen är identiska och får plats för 1 650 passagerare vardera. Det första fartyget sjösattes i november förra året, leverans beräknas ske under 2017 och enligt rederiet ska det sättas in på linjen Nynäshamn–Visby.

Håkan Johansson, vd för Gotlandsbolaget, informerade på bolagsstämman om nybyggnadsprojektet och kallade det för ”det viktigaste vi håller på med nu”.

Annons