Solceller oväntat god investering

ETC Els solcellspark i Katrineholm. Foto: Elin Stark/ETC El

2019 tog Seko sjöfolk beslut om att investera i en solcellspark. Det senaste årets höga elpriser har gjort att investeringen visat sig bli betydligt mer lönsam för medlemmarna än vad man från början räknat med. 

Solcellsparken togs i bruk och började producera el som distribueras ut på det allmänna nätet i oktober 2020. Parken beställdes av ETC El, och ligger i anslutning till deras solcellsanläggning i Katrineholm. Det är också de som sköter driften av parken.

– Det tog längre tid att bygga än vi hade hoppats på, säger Johan Ehrenberg, vd för ETC El. Vi hade hoppats kunna vara i gång när solcellerna ger som mest på vår och sommar, men vi fick börja producera på hösten och det är ju inte alls lika roligt när det är mörkt och dant. 

En anledning till fördröjningen var förstås pandemin som kom emellan. Men sedan hösten 2020 har Seko sjöfolks egen solcellspark, bestående av 2 500 stycken solpaneler och med möjlighet att producera en miljon kilowattimmar per år, varit i drift. Och den senaste tidens höga elpriser har gjort att intäkterna blivit betydligt högre än vad man räknade med initialt.

Annons

Johan Ehrenberg tar fram statistik för 2022. 

– Seko sjöfolks solcellspark producerade 830 000 kilowattimmar under 2022, och det gav 1 300 000 kronor i intäkter, meddelar han.

Elen som produceras distribueras ut på det allmänna nätet. Enligt Johan Ehrenberg låg priset man fick betalt per kilowattimme på runt 50 öre under 2021, medan det under 2022 låg på runt en krona.

– Det är alltså en märkbar skillnad vi talar om, säger han.

Att Seko Sjöfolk valde att investera i en egen solcellspark har flera orsaker.

– Det kan väl summeras som ett ”kinderägg”, tre bra saker i en. Dels var och är det en långsiktig och bra investering, dels tar vi ansvar med en miljösatsning och klimatkompenserar våra resor i sjöfolk. Och allt detta i ett mycket gott samarbete med ETC El, vilket fler borde göra, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk.

Kenny Reinhold och Johan Ehrenberg tar i hand när avtalet om en solcellspark skrevs under 2019. Foto: Jonas Forslind

Kostnaden för investeringen som gjordes 2019 var 6,8 miljoner kronor. Utifrån det då förväntade elpriset beräknades de totala intäkterna för såld el under de år som solcellerna ger effekt hamna på 15,7 miljoner kronor.

– Men snittnivån på elpriset är så hög nu att det kommer att bli betydligt mer än de där 15,7 miljonerna, säger Johan Ehrenberg.

Den oväntat goda avkastningen kommenterar Kenny Reinhold så här:

– Vi valde att lägga oss på en realistisk nivå när vi gjorde de ekonomiska beräkningarna, och på sätt och vis är det ju trevligt med höga energipriser vilket gör investeringen bra mycket bättre. Men det är samtidigt tråkigt för hushållens ansträngda ekonomi.

Utöver att investeringen ger god avkastning i pengar pekar Johan Ehrenberg på att Seko sjöfolks medlemmar kan berömma sig av att de gör en väldigt bra klimatåtgärd.

– Det finns beräkningar som säger att 1 000 kilowattimmar producerad med solenergi i stället för fossila bränslen minskar koldioxidutsläppen i Europa med 0,7 ton på ett år, säger han. Seko sjöfolks solceller producerade 830 000 kilowattimmar i fjol, det skulle innebära en minskning av koldioxidutsläppen med 581 ton – det är rejält!

Seko sjöfolk var 2019 den första fackliga branschorganisation som via sitt dotterbolag Sjöfolkets Fastighets AB investerade i en egen solcellspark, och Johan Ehrenberg hade då förhoppningar om att fler organisationer skulle följa efter.

– Men det kom något som hette pandemi emellan, så vi fick lägga ner projektet att försöka få fler att göra likadant, säger han. 

ETC El är en förhållandevis liten aktör i solenergivärlden, men under 2022 dubblade man antalet solceller.

– Vi ska försöka få upp motsvarande 20 Seko-parker i år, säger Johan Ehrenberg.

Under 2022 dubblade ETC El antalet solceller. Förhoppningen är att utökningen ska fortsätta och att man under 2023 ska kunna sätta upp motsvarande 20 Seko sjöfolks-parker. Foto: ETC El

För många är namnet ETC mest förknippat med tidningsutgivning, och läsarna av tidningen ges möjlighet att köpa in sig i solcellerna. 

– Det är också en del mindre föreningar i landet som sitter på en liten kassa och vill göra en miljöinsats som väljer att investera i våra solceller, säger Johan Ehrenberg. 

Han menar att det, utöver miljönyttan, är en löjligt säker investering.

– Det är väldigt lite som kan hända med en solcell. Den sitter där den sitter. Och alla vet ju att behovet av el finns. Man vet att man är med och levererar något som mänskligheten behöver, och man gör det på ett sätt som inte skadar miljön.

Den som vill veta hur mycket Seko sjöfolks solceller producerar just i detta nu kan gå in och kika på den här sajten hos ETC El.