“Sorgligt att gå emot ett enigt LO”

Valle Karlsson, förbundsordförande för Seko. Foto: Pernilla Tofte

I torsdags meddelade regeringen att man går vidare med Svenskt Näringslivs och PTK:s förslag till LAS-förändringar. Seko och sex andra LO-förbund är djupt kritiska till beslutet.

– Det är med stor besvikelse som vi idag har tagit emot beskedet att den socialdemokratiskt ledda regeringen har valt att gå vidare med den överenskommelse som Svenskt Näringsliv och PTK har gällande LAS och anställningstryggheten, säger ordförande för Seko, Byggnads, Fastighets, Pappers, Elektrikerna och Målarna i en gemensam kommentar.

De sju förbunden menar att att det inte finns någon partsgemensam överenskommelse att ha som grund för det fortsatta LAS-arbetet, eftersom ett enigt LO har förkastat Svenskt Näringslivs förslag.

– Att nu helt utestänga en stor del av Sveriges löntagare från rätten till en trygg arbetsmarknad är helt förkastligt, säger förbundsordförandena.

Annons

De anser att Svenskt Näringslivs förslag i många delar är sämre än den så kallade Toijerutredningen.

– Vi sa senast i förra veckan att om Svenskt Näringslivs förslag blir underlag för en ny lagstiftning så är det en krigsförklaring mot LO och alla medlemmar i ett LO-förbund. Det skulle skapa tysta arbetsplatser och godtyckliga uppsägningar. Det klassiska begreppet “sist in först ut” skulle få en helt ny innebörd. Vi skulle helt enkelt få en arbetsmarknad som kommer präglas av rädsla och oro. Vi står fast vid detta budskap, säger de sju förbundsordförandena.

Det är en krigsförklaring mot LO och alla medlemmar i ett LO-förbund”

De menar att det grundläggande felet är att politiken överhuvudtaget lagt sig i det som är parternas ansvar på arbetsmarknaden. Det strider mot den svenska modellen och riskerar att på sikt skada modellen med partsansvar.

– Det finns många stora utmaningar att ta tag i när det gäller anställningstryggheten men dessa löser vi bäst mellan parterna branschvis som vi alltid gjort, fortsätter de.

“De utmaningar som finns löser vi bäst mellan parterna branschvis som vi alltid gjort”

Avslutningsvis riktar de sju förbundsordförandena en känga till Socialdemokraterna.

– Vi tycker att det är sorgligt att det socialdemokratiska arbetarepartiet nu hellre väljer att lyssna på Centerpartiet, Liberalerna och Svenskt Näringsliv än på 1,2 miljoner LO-medlemmar. Det är helt klart att detta innebär en stor påfrestning på den facklig-politiska samverkan, säger de.