Spel ska förebygga kränkningar

I spelet Inkludo får en grupp kollegor via sina telefoner svara på frågor om arbetsplatsen. Illustration: Prevent

Första steget för att förebygga kränkningar på jobbet är att börja prata om hur vi har det. Med den insikten i bakhuvudet har arbetsmiljöorganisationen Prevent tagit fram ett spel som kollegor kan spela med varandra.

I spelet får en grupp kollegor med hjälp av sina telefoner i realtid svara på frågor om arbetsplatsen.

– Tanken är att man tillsammans under prestigefria former skapar en seriös diskussion om viktiga frågor. Förutom att det leder fram till viktiga samtal lär vi oss också mer om oss själva. Något jag uppfattar som ett roligt skämt kanske får min kollega att känna sig obekväm, säger Johan Mellnäs, projektledare på Prevent, i ett pressmeddelande.

Inkludo, som spelet heter, är gratis och finns på Prevents webbplats. Det är en live-enkät som spelas i realtid med minst fyra deltagare och en spelledare som med fördel är chef eller arbetsledare. Deltagarna svarar på frågor om hur de har det på jobbet, jargongen, hur de bemöter varandra, hur de skämtar, om de säger vad de tycker till varandra, om de är uppriktiga mot chefen och så vidare.

Annons

Utifrån svaren får deltagarna tips på hur de kan jobba vidare. 

– Vi har tagit fram situationer där alla kan känna igen sig. När vi sedan ser vad de andra tycker kan vi börja prata om vad som är okej hos oss. Vi kär känna oss själva och företaget mognar som arbetsplats, säger Johan Mellnäs. 

”Vi har tagit fram situationer där alla kan känna igen sig”

Enligt Arbetsmiljöverket upplever en av tio att kränkande särbehandling från en chef eller medarbetare är orsak till deras arbetsrelaterade besvär. Undersökningar visar också att sjukfrånvaro och olust inför arbetet hänger ihop med förekomsten av kränkande särbehandling. Förutom spelet har en digital checklista mot kränkande särbehandling tagits fram. Checklistan ska vara ett handfast stöd för chefer att strukturera arbetet mot kränkande särbehandling. Materialet är framtaget i samarbete med arbetsgivare.

Johan Mellnäs, projektledare på Prevent. Foto: Fredrik Beskow