Stabilitetskrav för livbåtar ses över efter olycka

Under en övning i Frihamnen i Stockholm fick livbåten slagsida och tog in vatten. Foto: Statens haverikommission

En livbåt fick slagsida och tog in vatten under en övning i Frihamnen i Stockholm. Nu vill Statens Haverikommission, som utrett olyckan, att Transportstyrelsen ska verka för att de internationella stabilitetskraven för livbåtar ses över. 

I april förra året höll ett övningscenter i Stockholm en fortbildningskurs i handhavande av räddningsfarkoster och beredskapsbåtar. Ett av kursmomenten var att öva räddning av överlevande från vattnet med en livbåt. Man använde en täckt modell med sidoluckor avsedd för maximalt 26 personer. Livbåten var även godkänd för att användas som beredskapsbåt. 

Vid olyckstillfället fanns sex kursdeltagare och en instruktör ombord. När två personer under övningen skulle byta plats med varandra som rorgängare fick livbåten snabb och kraftig slagsida och vattenfylldes genom en av de öppna sidoluckorna (samtliga luckor stod öppna för att kunna ta ombord en nödställd ur vattnet). Tre personer hamnade i vattnet och de övriga kunde ta sig ut och upp på livbåtens överbyggnad. Alla ombord klarade sig utan skador.

utredningen visar att denna typ av livbåt har liten stabilitetsmarginal

Statens Haverikommission har utrett olyckan och konstaterar att livbåten uppfyllde de stabilitetskrav som finns. Utredningen visar dock att denna typ av livbåt under vissa förutsättningar har en liten stabilitetsmarginal. Små krafter kan generera stora krängningsvinklar och livbåten kan under vissa förhållanden ta in vatten och kantra om den manövreras med sidoluckorna öppna. Detta gäller framför allt när livbåten är lätt lastad med få personer ombord, enligt Haverikommissionens rapport.

Annons

Haverikommissionen har till följd av olyckan tagit fram ett antal säkerhetsrekommendationer. Man vill att Transportstyrelsen ska lyfta problematiken med livbåtars stabilitet inom EU i syfte att säkerställa att de stabilitetskrav som ställs är ändamålsenliga. Transportstyrelsen uppmanas också verka för att det på internationell nivå tas fram instruktioner för ett säkert handhavande av små, täckta livbåtar med öppningar i sidan.

Livbåtens tillverkare rekommenderas att se över manualen för drift och underhåll och göra de anpassningar som krävs för att handhavandet av livbåten ska ske på ett säkert sätt med tanke på stabilitetsegenskaperna.