Stark återhämtning för färjetrafiken

Det totala antalet passagerare i svenska hamnar fördubblades under andra kvartalet i år jämfört med förra året. Störst ökning syns i färjetrafiken till och från Finland. Foto: Trafikanalys/mostphotos

Under andra kvartalet 2022 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 6,8 miljoner – dubbelt så många som under samma period förra året. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

Ökningstakten var betydligt högre för utrikestrafiken än för Gotlandsfärjorna. Passagerartrafiken till och från Finland ökade med över 300 procent och bidrog mest till den totala ökningen, medan Gotlandfärjorna hade en ökning med drygt 20 procent, enligt statistiken från Trafikanalys.

– Vi ser att en del av färjetrafiken till och från utländska hamnar tagit tillbaka en del av passagerarbortfallet som vi såg i början av pandemin. Resandet ligger dock fortfarande cirka 20 procent under nivåerna innan pandemin, säger Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys, i ett pressmeddelande.

Som lägst, andra kvartalet 2020, låg färjeresandet mellan 70 och 80 procent under normala nivåer. Hamnarnas godshantering påverkades inte lika mycket som passagerartrafiken och ligger ungefär på samma nivåer som innan pandemin.

Annons

Antalet passagerare i utrikes trafik har enligt statistiken ökat med 131 procent, från 2,5 miljoner till 5,8 miljoner passagerare, jämfört med samma period förra året. Trafiken till och från Finland bidrog mest till ökningen med 1,2 miljoner fler passagerare än 2021. Näst mest bidrog Öresundstrafiken med 921 000 fler resenärer.

Antalet passagerare i inrikes trafik (främst trafik till och från Gotland) ökade med 23 procent, från 404 000 till 499 000 resenärer under andra kvartalet i år.

Den totala mängden lossade och lastade varit i svenska hamnar ökade under samma period från 43,3 till 44,0 miljoner ton. Ankommande (lossat) gods från utrikes hamn ökade något medan mängden avgående (lastat) gods till utrikes hamn minskade något. Total inrikes godshantering över kaj ökade från 6,2 till 6,5 miljoner ton.

I statistiken ingår samtliga svenska hamnar med fartyg som har bruttodräktighet om minst 20, som anlöper i kommersiell trafik för att lasta/lossa gods eller lämna/hämta passagerare. Passagerare på kryssningsfartyg ingår.

På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken. Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer.