Stärkt satsning på sjöfartsinnovation

Med sin satsning på forskning och innovation inom sjöfarten vill regeringen främja exportindustrins konkurrenskraft och minska miljö- och klimatpåverkan. Bilden är tagen på bryggan på Älvtanks nybygge M/T Ramanda. Foto: Dick Gillberg

100 miljoner istället för 55. Nu nästan fördubblar regeringen stödet till innovation och forskning inom sjöfarten.

Trafikverket får i uppdrag att bredda och utöka stödet till forskning och innovation på sjöfartsområdet. Satsningen innebär nästan en fördubbling av stödet, från nuvarande 55 miljoner upp till 100 miljoner. Regeringen vill med stödet främja exportindustrins konkurrenskraft och minska miljö- och klimatpåverkan.

– Att öka sjöfartens konkurrenskraft och attraktivitet är angeläget inte minst i arbetet med att minska transportsektorns utsläpp. Satsningen på forskning och innovation stärker sjöfarten och underlättar till exempel en överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Regeringen vill att Trafikverket ska jobba mer aktivt med att informera om stödet till högkvalitativa forsknings- och innovationsprojekt. Tanken är att stödet ska bidra till en hållbar sjöfart. Trafikverket ska även erbjuda stöd till sökande av forskningsmedel.

Annons

Satsningen på innovation och forskning inom sjöfarten ingår i den nationella godstransportstrategin som regeringen beslutade om 2018.