Startskottet för ett starkare Seko sjöfolk

Sjöfolkskonferensen kommer bland annat ha fokus på organisering och medlemsrekrytering. "Tillsammans tar vi ut riktningen för hur vi bygger ett starkare Seko sjöfolk", säger Kenny Reinhold. Arkivbild. Foto: Dick Gillberg

Sjöfolkskonferensen i nästa vecka innebär starten för ett nytt kapitel för Seko sjöfolk.

– När man åker hem från konferensen vill jag att alla känner att man har en stark och god organisation i ryggen, säger ordförande Kenny Reinhold.

Sjöfolkskonferensen samlar alla anställda och förtroendevalda inom Seko sjöfolk. Tre dagar viks åt aktiviteter och samtal på Bohusgården i Uddevalla. Sammanlagt blir det ett 50-tal deltagare som kommer att medverka.

Redan i dag kan Kenny Reinhold avslöja några av de huvudteman som kommer att behandlas under konferensen. Ett tema handlar om hur Seko sjöfolk ska fortsätta att bygga en mer demokratisk och mer inkluderande organisation.

– På ett sätt blir konferensen en uppstart för vårt fortsatta förändringsarbete. Vi ska bygga en organisation med ömsesidigt förtroende. Vi kommer att släppa ifrån oss mer ansvar till sektionerna, samtidigt som vi kommer att förvänta oss ett större deltagande, säger Kenny Reinhold.

Annons

Ett annat tema är medlemsrekrytering. Hur ska Seko sjöfolk göra för att få fler medlemmar och på så sätt kunna stärka inflytandet. Hur ska facket fortsätta att vara attraktivt i dagens samhälle?

­– Det är jätteviktigt för vår framtid. Vi kommer bland annat ordna grupparbeten och workshops så att alla kan bidra med tankar och idéer hur vi som bransch, som sektion, och som enskild medlem kan agera för att få nya medlemmar.

Förutom styrkan i att samlas vid ett och samma tillfälle är konferensen också en möjlighet för anställda och förtroendevalde att utbyta information om små och stora händelser. Från hur det går på nya jobbet till händelser och ärenden som i förlängningen påverkar hela Seko sjöfolk och samtliga medlemmar.

– Det är ett tillfälle att både ge och få information. Tillsammans tar vi ut riktningen för hur vi bygger ett starkare Seko sjöfolk, och genom det ett starkare förbund. Både nationellt och internationellt.