Stena Line planerar flaggskifte

Stena Vision. Foto: Stena Line

Stena Line byter till cypriotisk flagg på Stena Vision. I samma veva ska tyskflaggade Mecklenburg Vorpommern få svensk flagg. Enligt rederiet blir det inga uppsägningar.

I tisdags meddelade Stena Line att rederiet har för avsikt att byta flagg på Stena Vision som idag trafikerar linjen Karlskrona–Gdynia under svensk flagg. Tanken är att flaggbytet ska ske i sommar. Att valet föll på cypriotisk flagg är logiskt, menar Carl Mårtensson, presschef i Stena Line.

– Vi har börjat använda den cypriotiska flaggen ganska brett och har den redan på bland annat Stena Livia och Stena Scandica. Dessutom är cypriotisk flagg en av de största i Europa och världen, säger han till Sjömannen.

Redan nu är det klart att Mecklenburg-Vorpommern flaggas in till Sverige den 1 juli. 

Annons

Flaggbytena kommer enligt rederiet inte att innebära någon arbetsbrist. 

– Det blir inga uppsägningar av personal vare sig på tysk eller svensk sida. De svenska sjömännen från Vision ska placeras ut på våra andra svenskflaggade fartyg, säger Carl Mårtensson. 

På sikt är ambitionen att det uteslutande ska vara polsk besättning på Stena Vision. Inledningsvis kommer det dock att finnas både svenska och polska sjömän ombord. Motsvarande gäller för Mecklenburg-Vorpommern som kommer att ha både tyska och svenska besättningsmedlemmar.

Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold tycker att det är tråkigt att Stena Vision flaggas ut. 

– Samtidigt flaggar de ju Mecklenburg-Vorpommern svenskt, vilket vi tycker är ett ganska bra byte. Regeringen har sagt att man vill säkra upp järnvägsburna linjer till sjöss för att inte riskera att gods blir stående. Så fort det blåser lite kan broar stänga men det är ytterst sällan som färjorna inte går. Med Mecklenburg-Vorpommern har vi två svenskflaggade järnvägsfärjor på linjen Trelleborg–Rostock. Det känns ganska tryggt för framtiden och för våra medlemmar, säger han. 

Han bekräftar att Seko sjöfolk är överens med rederiet om att flaggskiftet inte ska innebära uppsägningar på grund av arbetsbrist.   

– Däremot kommer våra medlemmar som nu jobbar i Karlskrona att bli utplacerade på andra fartyg i Skåne, Halmstad eller Göteborg. Eftersom de är rederianställda är det rederiets fulla rätt att göra så. Jag hoppas bara att rederiet gör sitt bästa för att försöka uppfylla de anställdas önskemål om var de hamnar, säger Kenny Reinhold.

Flaggskiftena är enligt Stena Line ett led i en översyn av rederiets alla regioner och linjer.

– Målet är att minska komplexiteten, få ner kostnaderna och öka effektiviteten, säger han. 

Framöver kommer samtliga fartyg på rederiets linjer Sverige–Tyskland och Sverige–Danmark att ha svensk flagg. Enligt Carl Mårtensson är det en fördel.

– Ett väldigt tydligt exempel på hur det kan bli när man har olika flagg på fartyg på samma linje, är att vi haft tre olika myndigheters krav på munskydd att förhålla oss till under pandemin.

I måndags skickade Stena Line ut ett pressmeddelande om att det går bra på Polenlinjen. Varför behöver ni minska kostnaderna då?

–  Det vi sagt om Polenlinjen är att frakten slår rekord jämfört med tidigare och att passagerarna börjar återvända. Det betyder att det går bättre jämfört med hur det varit tidigare under pandemin. Men det betyder inte att det går bra. Jag vill också understryka att det här inte är isolerat till en linje och ett fartyg, utan ingår i en översyn av alla linjer, säger Carl Mårtensson.

Förhandlingar med Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen inleds i nästa vecka.