Stena Line planerar flytt i Göteborg

En möjlig visionsbild av Arendal på Hisingen vid flytt av Stena Lines trafik och terminalverksamhet till området. Illustration: Stena Line/Göteborgs Hamn AB

Stena Line ska tillsammans med Göteborgs hamn arbeta för att möjliggöra en flytt av rederiets terminaler och hamnverksamhet till Arendal på Hisingen. Senast 2027 är tanken att flyttlasset ska gå.

Stena Line har idag färjelägen och terminaler i centrala Göteborg. Nu har man skrivit inriktningsavtal med Göteborgs hamn om en flytt till Arendal på Hisingen. Ett nytt färjeläge ska främja rederiets förutsättningar att växa och nå målet om en helt fossilfri verksamhet 2050, uppger Stena Line i ett pressmeddelande. Samtidigt ger det möjlighet att flytta tung trafik ut ur staden och gynnar Göteborgs stads utvecklingsplaner.

Tanken är att Stena Line ska kunna tillträda ett 25-årigt arrendeavtal i Arendal senast den 1 januari 2027.

– Vi vill driva utvecklingen inom hållbar sjöfart och växa tillsammans med Göteborg. Vi går positivt in i diskussionerna om ett nytt läge för vår hamn och våra terminaler för att vi tror att det kan ge både oss och branschen möjlighet att öka omställningstakten, säger Niclas Mårtensson, vd för Stena Line, i pressmeddelandet.

Annons

Avtalen för tomterna där rederiets Danmarks- och Tysklandsterminaler ligger har tidigare förlängts till år 2035. I avtalen har man dock tagit höjd för en tidigare flytt om detta skulle vara påkallat av stadsutvecklingen. Det har nu blivit aktuellt.

– Efter att hamnen säkrat mark och avtal med kringliggande verksamheter finns nu en lämplig fysisk plats och en grundläggande layout. Med det har vi tillsammans skapat förutsättningar för att kunna gå vidare med ett ersättningsläge som gynnar Stena Lines verksamhet, som rimmar med hamnens ambition att konsolidera hamnverksamheterna i ytterhamnarna, samtidigt som staden får tillgång till centrala ytor för stadsutveckling, säger Elvir Dzanic, vd för Göteborgs hamn, i ett pressmeddelande.

Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold kommenterar Stena Lines flytt såhär:

– Jag förstår tanken att förtäta staden. Men det är ett problem att ingen ser sjöfarten idag. Förr låg det 100 skutor mitt i stan och vart du än gick så snubblade du över landgångar och trossar. Idag ligger fartygen i utkanten av städerna och syns inte för vanligt folk. Om Stena också försvinner så finns inget kvar, förutom några kryssningsfartyg på sommaren och fartygen som går förbi för att ta sig vidare upp i älven – och dem är folk arga på eftersom de orsakar broöppning och köer.