Stena Line startar ny linje Sverige–Finland

Urd är en av två färjor som ska trafikera den nya linjen Nynäshamn–Hangö. Foto: Stena Line

I februari inleder Stena Line trafik mellan Nynäshamn och Hangö i Finland. Besättningen på de två DIS-flaggade ropax-fartygen får löner och villkor som motsvarar svenska nivåer. 

Den nya linjen är enligt Stena Line ett steg i rederiets ambition att stärka sin position i Östersjöområdet. Från februari 2022 kommer rutten att trafikeras av färjan Urd med avgångar tre dagar i veckan i vardera riktningen. I maj sätts ytterligare ett fartyg, Stena Gothica, in på linjen vilket gör det möjligt med dagliga avgångar.

– Vi vill växa med våra kunder och investerar i den nya linjen för att möta den ökande efterfrågan från våra fraktkunder på sömlösa transporter över Östersjön och vidare. Genom att utsträcka vårt nätverk till Finland, utökar och förbättrar vi det redan idag mest omfattande, effektiva och integrerade färjelinjenätverket i norra Europa, säger Stena Lines vd Niclas Mårtensson i ett pressmeddelande.

Urd och Stena Gothica har en kapacitet om vardera 1600 lastmeter och 186 passagerare. Fartygen är registrerade i DIS, det danska internationella fartygsregistret.

Annons

Seko sjöfolk ser positivt på att ett svenskt rederi startar ny linje i Östersjön. Helst hade fackets ordförande Kenny Reinhold önskat att linjen trafikerades av fartyg med svensk flagg. Men han har viss förståelse för Stena Lines resonemang. 

– De här fartygen fanns tillgängliga. Ett flaggskifte kostar pengar och ska i så fall läggas ovanpå alla andra kostnader som det medför att starta en ny linje. Men vi kommer ändå att fortsätta påpeka för rederiet varje gång vi träffas, att de borde ha svensk flagg på Hangölinjen. Vad f-n, 35 fartyg totalt i Stena Line och bara åtta svenska, säger Kenny Reinhold. 

”Vi kommer fortsätta påpeka för rederiet att de borde ha svensk flagg på Hangölinjen”

En facklig organisation kan inte styra över vare sig rederiers flaggval eller besättningens nationalitet. Men i det här fallet kan facket påverka innehåll och kostnadsläge i de kollektivavtal som ska gälla ombord. Enligt ITF:s Atenpolicy ska löner och villkor på fartyg i linjetrafik spegla nivån i länderna som fartygen går mellan (vid olika nivåer ska högsta nivån gälla) och förhandlingsrätten ska ligga hos ett av dessa länder.

Seko har förhandlingsrätt på Stena Lines nya Hangö-linje och ska teckna ett tilläggsavtal till det existerande avtalet mellan danska redareföreningen och det aktuella bemanningsföretaget innan linjen drar i gång, berättar Kenny Reinhold. Tillägget ger de anställda ombord på Urd och Stena Gothica löner på svenska nivåer och avlösningsvillkor motsvarande ett-ett-system.

Stena Line satsar även på linjen Nynäshamn–Ventspils där man planerar att sätta in två nybyggda färjor av modellen E-flexer under 2022, uppger rederiet i ett pressmeddelande. I samband med detta ska de nyligen förlängda färjorna Stena Scandica och Stena Baltica flyttas till linjen Karlskrona–Gdynia vilket ger en kapacitetsökning på denna linje.