Stena Line vill locka fler kvinnor

Stena Line har som mål att öka andelen kvinnor i ledande position inom rederiet. Foto: Rasmus Persson/Stena Line

På fem år har Stena Line ökat andelen kvinnliga chefer med mer än 40 procent. Och siktet är ställt ännu högre.

Endast 2 procent av de 1,2 miljoner personer som arbetar inom sjöfarten globalt är kvinnor och branschen ligger långt efter samhället i stort. Det vill Stena Line ändra på. I ett pressmeddelande på internationella kvinnodagen den 8 mars skriver rederiet att de på fem år har ökat andelen kvinnliga chefer med 42 procent. Idag är var femte ledare en kvinna och totalt 26 procent av de anställda är kvinnor, uppger rederiet.

– Vi behöver säkerställa att vi kan attrahera, rekrytera och behålla de bästa talangerna och då måste vi garantera att alla känner sig välkomna, oavsett kön. I grund och botten handlar det om att trygga företagets framtida framgång då studier visar att mer jämställda företag är mer kreativa och innovativa och slutligen tjänar mer pengar, säger Margareta Jensen Dickson, Group Head of People i Stena Line, i pressmeddelandet.

”Vi behöver säkerställa att vi kan attrahera, rekrytera och behålla de bästa talangerna”

Att öka andelen kvinnliga chefer inom företaget ingår som ett prioriterat område i Stena Lines hållbarhetsstrategi.

Annons

– Vi har redan kommit en bra bit på vägen och ökat antalet kvinnor i ledande position betydligt de senaste åren. Senast vid utgången av år 2022 ska 30 procent av alla ledare på alla nivåer inom företaget vara kvinnor, från fartyg och hamnar till företagsledning och styrelse, säger Margareta Jensen Dickson.

För att säkerställa att målen nås arbetar rederiet med en rad åtgärder. Bland annat har man rutiner för att bryta och ifrågasätta gamla mönster och könsnormer vid rekrytering av ledare på alla nivåer. Det finns också ett nätverk för kvinnliga ledare inom hela Stenasfären.

I samband med internationella kvinnodagen den 8 mars lanserar Stena Line en global kampanj i sociala medier riktad till kvinnor inom sjöfart. Kampanjen ska pågå året ut och syftar till att visa kvinnliga förebilder från hela företaget och från flera länder och yrkesgrupper.

En som är med i kampanjen är Sanna Niemann, andrestyrman på Stena Nautica som trafikerar linjen Halmstad–Grenå. Som ung ville hon bli pilot men efter att ha besökt en isbrytare under en öppen dag i hamnen ändrades planerna till sjökapten.

– När jag sökte in till utbildningen hade jag ingen aning om vad jag gav mig in på, men det visade sig vara mitt bästa beslut någonsin, säger hon i kampanjen.

Här hittar du Stena Lines kampanj