Stena RoRo säljer sista svenskflaggade fartygen

Stena RoRos sista svenskflaggade fartyg Foreteller och Forecaster är till salu. Besättningarna är varslade om uppsägning och fartygen kommer att lämna det svenska registret. Foto: Stena RoRo

Stena RoRo säljer Stena Foreteller och Stena Forecaster. Besättningen på båda fartygen har varslats om uppsägning.

Sexton sjömän inom Seko sjöfolks avtalsområde har efter lokala förhandlingar fått erbjudande om fortsatt anställning på Stena Line.

Stena RoRo har beslutat att sälja bolagets två återstående fartyg med svensk flagg. Orsaken är att fartygen inte är ekonomiskt lönsamma, enligt vd Per Westling.

– Det är lite sorgligt eftersom det är våra sista svenskflaggade fartyg. Men det är den enda möjligheten för oss. Det är bara att konstatera att ju färre båtar vi får under svensk flagg, inom den här kategorin av tonnage, desto mer praktiskt svårt blir det också att driva fartygen, säger Per Westling till Sjöfartstidningen.

Stena Forecaster har fraktat flygplansdelar från Frankrike till USA under den senaste tiden, medan Stena Foreteller är utchartrad till DFDS. Enligt uppgifter till Sjöfartstidningen kommer Foreteller fortsätta trafikera samma rutt mellan England och Tyskland.

Annons

Försäljningen av de båda fartygen innebär att totalt 35 svenska sjömän och ett antal TAP-anställda har blivit varslade om uppsägning. Efter att affären är klar kommer båda fartygen att lämna det svenska registret.

På Seko sjöfolks avtalsområde har 16 sjömän med fasta jobb varslats om uppsägning på grund av arbetsbrist, men efter förhandlingar med bolaget kommer samtliga att erbjudas nya anställningar inom Stenakoncernen.

”Stena klubbsektion har förhandlat lokalt med bolaget och kommit överens om att våra svenska sjömän på Sekos avtalsområde ska få ett erbjudande om anställning i Stena Line”, skriver Seko sjöfolks klubbsektion i ett uttalande.