Stenasektionen höll årsmöte

30 personer deltog på Stenasektionens årsmöte på Rosenhill.

Igår höll Stenas klubbsektion årsmöte på Rosenhill. På dagordningen fanns bland annat val av två vice sektionsordförande samt val av sektionsstyrelse.

Totalt deltog 30 personer – 28 medlemmar och två inbjudna gäster – på årsmötet som hölls på Sjöfartsverkets anläggning Rosenhill i Göteborg.

Klubbsektionens två vice ordförande, Daniel Holmgren och Ulf Norström, omvaldes båda på två år. 

Till ordinarie ledamöter i klubbsektionsstyrelsen valdes Julia Michaelsen, Marcus Sternlert, Lars Svensson, Dennis Wänberg Holmgren, Pär Eriksson, P-O Johansson, Anna Richardsson, Lars Palmborg och Patrik Antonsson. Till ersättare i klubbsektionsstyrelsen valdes Bill Albertsson, Mikael Malmberg, Christoffer Kroon, Tomas Nilsson, Mikael Economidis, Michael Maliszewski och Victoria Åström. 

Annons

Dessutom stod en avtackning på programmet. Det är Bronagh Karlsson, tidigare fartygssektionsordförande ombord på Stena Baltica, som nu går i pension. 

Efter årsmötet hölls en information om årsarbetstidsavtalet. 

Årsmötesförhandlingar pågår.
Fortsatta årsmötesförhandlingar. Stående på bilden är Mikael Malmberg och Mahmoud Sifaf.
Ulf Norström är en av två vice klubbsektionsordförande. Både han och kollegan Daniel Holmgren omvaldes på två år.
Bronagh Karlsson, tidigare fartygssektionsordförande på Stena Baltica, avtackades på årsmötet eftersom hon ska gå i pension.