Stora brister i arbetsmiljön på Viking Cinderella

Viking Cinderella utanför terminalen i Stockholm. Foto: Jens Arfvelin

Transportstyrelsen riktar i en rapport hård kritik mot arbetsmiljön på M/S Cinderella, skriver Ålandstidningen som tagit del av rapporten.

– Jag är inte förvånad, säger Pelle Andersson, ombudsman i Seko sjöfolk.

Enligt Ålandstidningen är det ett telefonsamtal i mars förra året som ligger till grund för ärendet. Transportstyrelsen ska då ha blivit uppmärksammad på att det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord på Viking Lines Cinderella inte fungerade. I november gjordes en inspektion ombord och i rapporten från besöket pekar myndigheten på ett flertal brister.

Bland annat kritiseras omständigheterna kring skyddskommittémötena. Huvudskyddsombudet ska endast ha deltagit i ett av sju skyddskommittémöten de två senaste åren och ingen ersättare har funnits. Restaurangverksamhetens skyddsombud har inte varit representerad på mötena, vilket Transportstyrelsen tycker är konstigt eftersom det fanns problem inom just den avdelningen.

Vidare har det enligt rapporten framkommit i samtal och intervjuer med medarbetare, chefer och arbetsledare att arbetsbelastningen varit så hög att den lett till stress, sjukfrånvaro och personalomsättning. Men uppföljning av sjuktal saknas.

Annons

Flera personer ska dessutom ha upplevt trakasserier och bestraffningar från chefer och arbetsledare, skriver Ålandstidningen.

Sammanfattningsvis konstateras i rapporten att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerat ombord.

Viking Lines personalchef Lena Marcus säger till Ålandstidningen att många av bristerna som framförs i rapporten grundar sig i en konflikt mellan rederiet och Seko.

– Konflikten har handlat om hur man väljer skyddsombud och den har väntat på ett avgörande från Transportstyrelsen, säger hon till tidningen.

Bent Björn Nielsen, Seko sjöfolks klubbsektionsordförande i Viking Line, är starkt kritisk till det uttalandet.

– Vi har ingen konflikt. Vi är inte överens om hur skyddsombuden ska väljas men Seko har aldrig hindrat vare sig skyddsombuden eller arbetsmiljöarbetet, säger han till Sjömannen.

Pelle Andersson, ombudsman i Seko sjöfolk, ställer sig också frågande.

– Rederiet skyller ifrån sig. Ansvaret för arbetsmiljöarbetet ligger alltid på arbetsgivaren, säger han.

“ansvaret för arbetsmiljöarbetet ligger alltid på arbetsgivaren”

På arbetsplatser i land utses skyddsombud av de fackliga organisationerna, detta regleras av arbetsmiljölagen. Till sjöss gäller fartygssäkerhetslagen där det står att ”skyddsombud utses av de ombordanställda”. Facket anser att samma princip ska gälla till sjöss och att skyddsombuden behöver ha en stark koppling till facket för att kunna utföra sina uppdrag.

Ålandstidningens avslöjande om brister i arbetsmiljön på Cinderella är enligt Pelle Andersson inte förvånande.

– Det kommer inte som någon överraskning att det ser ut såhär. Att arbetsmiljön var bristfällig ombord visste vi sedan tidigare. Det är naturligtvis allvarligt, säger han.

Att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar dåligt gäller inte bara Viking Line.

– Många rederier ligger efter med detta och därför vill vi att Transportstyrelsen utför mer tillsyn kring dylika frågor. Tillsynen av systematiskt arbetsmiljöarbete har varit bristfällig i många år vilket vi också påpekat för myndigheten. Att man hittar brister när man väl börjar tillsyna är därför inte konstigt, säger han.

Ett problem är enligt Pelle Andersson att samverkan mellan rederi och skyddsombud inte alltid fungerar.

– Rederierna vet inte vad skyddsombuden har för roll och makt och det skrämmer dem. De ser inte skyddsombuden som naturliga samarbetspartners för bättre arbetsmiljö. Istället skapas en tystnadskultur ute i fartygen.

Han påpekar också att mjuka arbetsmiljöfrågor kan upplevas som svåra och komplexa och det krävs ofta djupa undersökningar för att få fram bra lösningar på problemen.

Pelle Andersson hoppas och tror att både tillsynen och arbetsmiljöarbetet kommer att förbättras framöver – i Viking Line såväl som inom övriga sjöfarten.

Det tror Bent Björn Nielsen också.

– Jag tror att vi får en bra arbetsmiljö i Viking Line i slutändan, men det kommer ta ett tag. Rederiet bryr sig mer om de här frågorna nu än tidigare och Transportstyrelsens rapport om brister blir en puff åt rätt håll, säger han.

Sjömannen har begärt ut Transportstyrelsens rapport från Viking Cinderella men myndigheten hänvisar till sekretess. Myndigheten vill inte heller kommentera ärendet.