Stort miljöfokus för nybyggnationerna

Fure Vinga är först ut i leveransen av sammanlagt sex nya tankerfartyg. Furetank har beställt tre, Rederi Älvtank två fartyg och Erik Thun ett. Bild: Gothia Tanker Alliance

Furetank, Älvtank och Erik Thun AB har genom samarbetet i Gothia Tanker Alliance beställt sex nya fartyg. Alla lika, och alla med ett lika stort fokus på miljön.

– Det är troligtvis världens just nu mest miljövänliga tankers, säger Lars Höglund, vd för Furetank.

Första leverans av fartyg sker i mars – sedan ett fartyg till var tredje månad. Fartygen är utvecklade tillsammans med det svenska bolaget FKAB Marine Design och fokus har legat på en energieffektiv och miljösmart framdrift.

Samtliga fartyg kommer drivas med flytande naturgas, LNG, vilket medför kraftigt reducerade emissioner – upp till 86 procent reduktion av kväveoxider, NOx, och 99 procent reduktion av partiklar samt svaveloxider, SOx.

– Vi är av övertygelsen att detta är rätt, säger Lars Höglund till Sjömannen. Ska vi gå mot en renare värld så måste vi följa med. Det skulle vara ett mycket svårare beslut att inte ta till sig av den miljöteknik som finns.

Annons

Förbättringar i framdriften samt andra energibesparingar, bland annat genom ett strömoptimerat skrov, gör att fartygen enligt beräkningar har en 40 procentig minskning av bränsleförbrukningen jämfört med ett likartat fartyg från 2006. Minskningarna i koldioxidutsläpp från de nya fartygen är upp mot 55 procent.

För Furetanks del handlar det om en miljardinvestering, berättar Lars Höglund. Då räknar han också in ombyggnaden av det befintliga fartyget Fure West till LNG-drift.

– Det är en jättesatsning. Vi är ett litet familjeföretag, efter leverans av dessa fartyg kommer vi att ha fyra båtar med LNG-drift. Det är ett första steg i att byta ut alla våra äldre fartyg, säger Lars Höglund.

Läs även: Trendbrott för svensk flagg

Se även: Åtta svenskflaggningar på ett bräde

Svensk flagg men ingen tonnageskatt? ”Förhoppningsvis kommer tonnageskatten justeras så att den även passar oss. Skatten är en viktig ändring även om vi inte kan säga i dag om vi ska gå med”, säger Lars Höglund, vd Furetank. Foto: Dick Gillberg

Fakta om de sex nybyggnationerna

  • Framdrift och hamndrift: LNG och eller diesel
  • Längd: 150 meter
  • Bredd: 23 meter
  • Tankvolym, maximalt: 20 300 kubikmeter
  • Marschfart: 12 knop
  • Huvudmaskin: Wärtsilä 9L34DF, 4500 KW
  • Hjälpmaskiner: Wärtsilä 688W4L20, 688 KW och Wärtsilä 1600W9l20, 1600 KW
  • Bogpropeller: Brunvoll, 850 KW