Straffas för larm om osäkra arbetsförhållanden

En bogserbåt assisterar ett Neopanamax-fartyg i en av de nya slussarna i Panamakanalen. Det behövs två bogserbåtar, en i fören och en i aktern, för att assistera fartygen. Foto: Panama Canal Authority

Befälhavare på bogserbåtar i Panamakanalen straffas av arbetsgivaren för att de varnat för osäkra arbetsförhållanden i de nya slussarna – nu har ärendet kommit upp på internationell nivå.

När ACP, Panama Canal Authority, efter två års drift av de nya slussarna, beslutade att skära ned däcksbesättningen från tre till två matroser fick befälhavarna nog och vägrade av säkerhetsskäl att utföra bogseringar. Nu har arbetsgivaren ACP inlett disciplinära åtgärder mot 22 befälhavare.

Befälhavare och besättning hade tidigare varnat för osäkra arbetsförhållanden och långa arbetspass på mer än 12-14 timmar.

Annons

– De utför ett väldigt komplext arbete när de klämmer in stora fartyg i ett litet utrymme med små marginaler. Det här var ett farligt arbete redan innan ACP sänkte standarden. Långa arbetsdagar, färre medlemmar i besättningen och användandet av bogserbåtar med låg kapacitet gör en redan dålig situation än värre, säger Don Marcus, ordförande i International Organization of Masters, Mates & Pilots till nättidningen gCaptain.

Det har tidigare förekommit både dödsolyckor och kollisioner i slussarna. I november förra året förolyckades en erfaren matros när han arbetade med trossarna vid en bogsering. Och för ett år sedan kolliderade ett fartyg från den amerikanska kustbevakningen med en bogserbåt.

”Om du inte har tillräckligt många i besättningen riskerar du liv”

Amerikanska NTSB, National Transportation Safety Board, som utredde olyckan kom fram till att trötthet och överarbete var en stor bidragande orsak till olyckan.

– Panama Canal Authority har lagt ned miljoner på att bygga ut kanalen men de har inte anställt tillräckligt med personal, eller köpt in utrustningen som behövs, för att driva kanalen, säger Don Marcus. Om du inte har tillräckligt många i besättningen riskerar du liv.

ITF, Internationella Transportarbetarefederationen, är engagerade i ärendet och har uppmanat både ACP och regeringen i Panama att omedelbart agera för att förbättra arbetsmiljön i kanalen. ”Bristen på lämpliga åtgärder från ACP innebär ett allvarligt hot mot en säker drift av kanalen samt arbetarna på plats och tusentals fartyg med besättning som använder kanalen varje år”, skrev ITF i ett skriftligt uttalande i april.

Och ITF är inte ensamt om att reagera, även amerikanska Maritime Labour Alliance, som bland annat representerar lotsarna som arbetar under genomfart i Panamakanalen, och International Organization of Masters, Mates & Pilots har påpekat missförhållanden. Den senare har krävt ett svar från Panamas ambassadör i USA.

Men hittills har organisationerna inte fått några tillfredsställande svar. Istället har ACP påbörjat disciplinära åtgärder mot 22 befälhavare som larmade om arbetsmiljön och protesterade. Åtminstone en av befälhavarna som vägrade utföra bogseringar den 12 april har blivit uppsagd, enligt gCaptain.

Enligt ACP straffas befälhavarna för att de ”stört fartygshanteringen” i kanalen vilket är ett lagbrott. Dessutom menar aarbetsgivaren att befälhavarnas protest gjordes för att vinna sympatier i en arbetsplatskonflikt genom att utnyttja en tidigare olycka, vilket ”inte bara är felaktigt och vilseledande, utan också oansvarigt och respektlöst”, enligt ACP.

ITF reagerar starkt på uttalandet. ”Beskyllningen är stötande, inte bara mot våra anslutna fackförbund och de kanalarbetare som är direkt drabbade, utan även mot de 19,7 miljoner transportarbetare som vi representerar”.

ITF skriver också att de har tillgång till material från mer än två år tillbaka där lokala fackförbund och andra maritima organisationer påtalat säkerhetsbrister – vilket ACP vanemässigt har struntat i.

”Uppmaningarna har inte besvarats”

”ITF har i mer än sex veckor, tillsammans med många av våra anslutna fackförbund, erbjudit hjälp för att underlätta en dialog mellan parterna. Uppmaningarna som har skickats till Panamas konsulära enheter runt om i världen har dock fortfarande inte besvarats”.

ITF skriver vidare att de kräver att ACP påbörjar en konstruktiv dialog med de lokala fackförbunden för att beakta ”säkerheten i en av shippingsektorns viktigaste vattenvägar”.


Fotnot: De nya slussarna som är anpassade för Neopanamax-fartyg är knappt 430 meter (1400 ft) långa. För att slussningen ska fungera behöver fartyg assistans från två bogserbåtar på drygt 30 meter vardera.

De största Neopanamax-fartygen kan ha en längd på upp till cirka 365 meter (1200 ft) vilket inte ger mycket utrymme för misstag.

Slussarna för Neopanamax-fartyg öppnade för trafik i juni 2016.