Stridsåtgärder mot fartyg i Uddevalla

Seko har beslutat att vidta stridsåtgärder med omedelbar verkan mot fartyget Bonette som lade till i Uddevalla förra veckan. Målet med stridsåtgärderna är att arbetsgivaren ska teckna ett ITF-avtal och att ombordpersonal ska få rimliga anställningsvillkor.

Fartyget Bonette lade till i Uddevalla den 12 mars. Stridsåtgärderna som införs med omedelbar verkan består i en nyanställningsblockad, och Seko har även begärt sympatiåtgärder av andra berörda fackförbund.

Skälet till stridsåtgärderna är att rederiet vägrar teckna ett riktigt kollektivavtal, utan har ett avtal med en så kallad ”gul” fackförening. En gul fackförening är en facklig sammanslutning som styrs eller kontrolleras av arbetsgivaren i syfte att motverka de anställdas inflytande på till exempel löner och arbetsförhållanden.

– Detta är verkligen den värsta formen av lönedumping när arbetsgivare använder sig av en fejkad fackförening för att få ett avtal på papper i syfte att dumpa villkoren för ofta redan utsatta människor. Vi kommer göra allt vi kan för att se till att upprätthålla rimliga anställningsvillkor på sjön, säger Sekos förbundsordförande Gabriella Lavecchia i ett pressmeddelande. 
Den gula fackförening som det berörda rederiet tecknat avtal med heter ISU (International Seafarers Union) och har sitt säte i Slovenien.
Anledningen till att det är Seko som driver ärendet är att ITF-inspektörerna finns hos Seko, och det är Seko som har avtalsrätten och därmed tecknar avtal. 

Annons

– Det är dags att ta tag i de problem som fackföreningen ISU skapar, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk. Det är viktigt att det finns en ordning som följs, den ordningen utgörs just nu av ITF-godkända avtal och då behöver alla följa den linjen för att inte olika rederier ska kunna välja en billigare variant genom att teckna avtal med en ohederlig fackförening.