Styrsöbolaget vann älvtrafiken i Göteborg

Styrsöbolagets skärgårdsfärja Elvy kör kollektivtrafik i Göteborg. Foto: Dick Gillberg

Det blev Styrsöbolaget som vann upphandlingen om färjetrafiken över Göta älv i Göteborg. Avtalet sträcker sig från december 2025, då alla färjor också blir elektrifierade, och löper 15 år framåt.

Älvtrafiken i Göteborg består av två linjer som körs på uppdrag av Västtrafik. Styrsöbolaget, som är en del av Transdev, har hittills varit utförare och när upphandlingen nu avgjorts innebär det en förlängning av nuvarande avtal. Ett fyrtiotal av Styrsöbolagets anställda är medlemmar i Seko sjöfolk och berörs av avtalsförlängningen.

– Det är naturligtvis oerhört glädjande att vi får förnyat förtroende men det är också ett kvitto på att den verksamhet vi bedriver är tillförlitlig och kostnadseffektiv, säger vd på Styrsöbolaget Bertil Pevantus i ett pressmeddelande.

När det nya avtalet träder i kraft 2025 kommer samtliga sex färjor drivas på el. Idag är två av färjorna på älven eldrivna; Elvy och Eloise. I december 2025 kommer samtliga sex färjor vara eldrivna. Det blir också ett eldrivet reservfartyg.

Annons

– Vi ser fram emot att elektrifiera trafiken över älven och på sikt även trafiken i Göteborgs södra skärgård, säger Bertil Pevantus.

Färjetrafiken över Göta älv är en del av kollektivtrafiken i Göteborg som ska binda samman staden och avlasta vägtrafiken. Varje år reser drygt 3 miljoner passagerare med färjorna över älven. Enligt Västtrafik kommer de två färjelinjerna 286 och 287 mellan Hisingen och fastlandet vara fortsatt kostnadsfria för resenärerna när det nya avtalet träder i kraft. De förändringar som väntas är att trafiken förlängs till kl 21 vardagar och under helgerna fram till kl 18. På grund av trängsel i hamnen kommer dock färjeläget Lilla Bommen att tas bort. Även färjeläget Slottsberget tas bort i syfte att snabba på trafiken.

Tilldelningsbeslutet för upphandlingen kan överklagas fram till den 18 mars.