Svensk flagg för Donsös nytillskott

Kiltanks nyinköpta fartyg heter idag Besiktas Halland men ska döpas om till Donia. Foto: marinetraffic.com

Donsörederiet Kiltank Shipping köper ett produkttankfartyg och flaggar henne svenskt. Bemanning och tekniskt management ska skötas av Sirius Shipping.

Fartyget heter idag Besiktas Halland och har Maltaflagg. Från och med slutet av november eller början av december kommer hon att ingå i Donsöflottan under namnet Donia och ägas av Kiltank Shipping. Bemanningen läggs hos Sirius Shipping och kommersiellt management ska skötas av Sirius Chartering.

– Vi har ett samarbete med Sirius och de ser ett behov av fartyg i den här storleken. Donia kommer att trada i Skandinavien och Nordeuropa, samma område som Sirius båtar kör i idag, säger Kiltanks manager Benjamin Fhager till Sjömannen.

Att valet föll på svensk flagg beror på flera saker.

Annons

– Väljer man andra flaggor så kan det finnas begränsningar i till exempel antal anlöp i vissa hamnar. Svensk flagg är för närvarande den minst dåliga och utvecklingen kan bli ännu bättre. Fortsätter det såhär kan den svenska flaggen bli en riktigt bra flagg, säger Benjamin Fhager.

Besättningen blir en mix av svenskar och filippiner. Enligt Benjamin Fhager blir det aktuellt med nyanställningar för att fylla de svenska befattningarna.

– Jag vet inte om vi kommer att annonsera, vi har våra egna kanaler, personliga kontakter och referenser på duktigt sjöfolk som sökt jobb hos oss och Sirius tidigare, säger han.

Kiltank sålde sitt förra fartyg Charisma för två år sedan och har letat nytt fartyg sedan dess. Att nyinköpet, byggt 2008 och på cirka 7 700 dödviktston, döps till Donia har sin förklaring.

– Min farfar hade skutor på 30-, 40- och 50-talet och en av dem hette Donia. Vi vill föra traditionen vidare, säger Benjamin Fhager.