Svensk flagg för Älvtanks Ramanda

Ramanda på sin jungfrufärd. Älvtank fick leverans på sitt nya fartyg i förra veckan. Foto: Älvtank

Älvtank har fått leverans på sitt nya fartyg Ramanda. Efter en jungfrufärd på fyra timmar lastar hon nu vegetabilisk olja i Nanjing i Kina.

– Det känns helt fantastiskt, säger Christian Nilsson på Älvtank, nyss hemkommen från Kina efter övertagandet av Ramanda.

Ramanda är det andra fartyget som levererats i serien med produkttankers som Älvtank beställt tillsammans med Furetank och Erik Thun. Alla fartyg har samma specifikationer, och alla är konstruerade för gasdrift. Liksom systrarna i serien har Ramanda också svensk flagg.

Serien byggs på varvet Avic Dingheng i Kina. Älvtank väntar leverans på ytterligare ett fartyg, medan rederigrannen på Donsö Furetank väntar på leverans av två och Erik Thun på ett fartyg.

Annons

Varvet i Kina gör ett bra jobb, menar Christian Nilsson. Byggnationen av fartygen har gått planenligt.

– Det har gått helt enligt förväntningarna. Än så länge har vi bara seglat med Ramanda i fyra timmar men det känns otroligt bra, säger han.

Efter att Ramanda lastat i Nanjing är första lossningen i Rotterdam. Om tillfälle i fraktschemat ges kommer fartyget även kunna ses på Donsö.

– Men vi kommer inte göra någon stor grej av det. Vi hade namngiving av fartyget redan i maj i Kina, säger Christian Nilsson.

Älvtank har sedan tidigare fartygen Ramona och Ramira. Nytillskottet Ramanda kommer att ingå i nätverket med fartyg i Gothia Tanker Alliance och kommer gå i trafik i Europa. Men efter att Älvtank får leverans av det sista fartyget i serien i maj 2019 kommer rederiet eventuellt att avyttra ett av de äldre fartygen, berättar Christian Nilsson.

Ramanda är, liksom de övriga fartygen i serien, 150 meter lång och 23 meter bred. Fartyget har tolv produkttankar med en sammanlagd volym på 20 300 kubikmeter.

Fartyget är konstruerat för drift med LNG. Förbättringar i framdriften tillsammans med andra energibesparingar gör att bränsleförbrukningen beräknas vara 40 procent lägre än ett likartat fartyg från 2006. Med gasdrift minskar emissionerna av kväveoxider med upp till 86 procent, medan partiklar och svaveloxider minskar med upp till 99 procent.