Svensk flagg för Fure West

Fure West med hissad svensk flagg i aktern vid varvet i Landskrona. Foto: Öresund Dry Docks

Fure West gör comeback under svensk flagg idag, onsdag. Efter nio år med Färöflagg får Fure West åter Donsö som hemmahamn.

Flaggbytet gjordes på Öresund Dry Docks i Landskrona där Fure West ligger för en planerad inspektion.

– Vi är glada över att få svensk flagg igen på Fure West, säger Lars Höglund, vd på Furetank. Fartyget är lite speciellt för oss eftersom det är det första med gasdrift i rederiet.

Konverteringen till LNG-drift skedde på varvet Fayard i Danmark 2016. Fure West var tidigt ute för sin storleksklass att drivas med LNG – den 144 meter långa produkttankern var bland annat det första fartyg i internationell trafik att bunkra naturgas i Amsterdam.

Annons

– Det var lite av ett experimentfartyg för oss. Det gällde att samla på oss erfarenheter tills beställningen av våra nya fartyg med gasdrift, säger Lars Höglund. Vi har kört med LNG i två år på Fure West och allt fungerar bra. Erfarenheten har gett oss en grundlig kunskapsbas, man kan säga att det är en större teknisk utmaning att konvertera ett fartyg till LNG-drift än att beställa LNG-drift från början.

Fure West har en besättning på 12 personer samt två elever. Av dem är det tre matroser, en motorman och en kock som arbetar inom Seko sjöfolks avtalsområde.

– Det är i stort samma besättning som var med när vi flaggade ut fartyget 2009. Vi sa aldrig upp någon personal vid utflaggningen och vi har inte heller särskilt stor personalomsättning, vilket jag får ta som ett gott tecken som arbetsgivare, säger Lars Höglund.

Han framhåller det goda samarbetet med Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen samt de förbättrade villkoren för sjöfarten i Sverige som avgörande för inflaggningen av Fure West och Fure Nord tidigare i våras. Även Furetanks tre nybyggen har, eller kommer få, svensk flagg.

Peter Skoglund, vice ordförande i Seko sjöfolk, är glad över Fure Wests comeback under svensk flagg.

– Det är naturligtvis positivt, Furetank är ett av de rederier som för tillfället är i framkant när det gäller att flagga svenskt, säger han. Men det skulle kunna bli än fler inflaggningar om politikerna möjliggör förändringar i tonnageskatten. Även fartyg i kustsjöfart borde kunna ingå i tonnageskatten.

Besättningen med befälhavare Christian Björklund ombord Fure West. Foto: Furetank

Fure West

  • Byggd: 2006 i Shanghai, Kina
  • Längd: 144 meter
  • Bredd: 22 meter
  • Maskin: MaK 7M43 på 6190 KW, konverterad till gasdrift, LNG/LGB 2016

Källa: Sveriges maritima index 2018